Jezu , Maryjo Niepokalana – brońcie nas przed wszelkim złem!