Matko Boża proszę Cię o Twoją opiekę oraz dary Ducha świętego, Boże prowadzenie dla moich dzieci. Dziękuję za Twoje orędownictwo za naszą rodziną. Proszę o pokój i miłość dla nas.