O cud przemiany dla kuzyna Grzegorza łaskę wyjścia z nałogów.