O wzajemną miłość i wyrozumiałość dla małżonków Zofii i Czesława.