O zdrowie dla córki Justyny i opiekę Matki Boski. Prosi Tato