Panie Jezu przez wstawiennictwo Twojej Ukochanej Matki Maryi powierzam Ci wszystkich, którzy polecili się mojej modlitwie i proszę o potrzebne łaski dla mojej rodziny.