Proszę o uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Halinki, Wiktora, Bogdana, Tadeusza, Zygmunta, Wojciecha, Jolanty, Stanisława, ks. Andrzeja, Józefy i jej męża.