Przez ręce Matki Niepokalanej i za wstawiennictwem sługi Bożego o. Jacka Woronieckiego proszę Pana Boga o cud uzdrowienia dla ojca prof. Andrzeja Potockiego z ciężkiej choroby, o ile ta prośba jest zgodna z Wolą Bożą. Proszą parafianie z parafii św. Dominika, Warszawa.