Za Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu