Choć Joseph Ratzinger był w Polsce dziewięć razy, tylko raz odwiedził nasz kraj jako papież.

Po raz pierwszy przyjechał tu w 1979 r. Wraz z delegacją Konferencji Biskupów Niemiec 10 czerwca uczestniczył we Mszy św. na krakowskich Błoniach. W wywiadzie dla Radia Jasna Góra tak wspominał tamtą wizytę:

„Po raz pierwszy w Polsce byłem z Janem Pawłem II w 1979 r. Była to niezapomniana wizyta w jego ojczyźnie, a jednocześnie wspaniałe doświadczenie, bowiem czułem ten entuzjazm wiary, siły oporu wobec ateizmu, siłę oporu wiary katolickiej. Czuło się również obecność antychrześcijańskiej dyktatury i ideologii”.

ZOBACZ FILM:

W następnym roku Ratzinger jako członek oficjalnej delegacji Konferencji Biskupów Niemiec kolejny raz odwiedził Polskę. Na zaproszenie polskich biskupów niemieccy biskupi byli wówczas na Jasnej Górze, odwiedzili także Trzebnicę, Wrocław, Opole, Katowice, Oświęcim i Kraków. 

Jako ciekawostkę warto dodać, że we Wrocławiu kardynał Ratzinger otrzymał pierwszy film dokumentalny o życiu Kard. Karola Wojtyły, pt. „TOTUS TUUS”. Film zrealizował późniejszy przyjaciel EWTN Polska śp. ks. Jerzy Rasiak, dyrektor Ośrodka Audiowizualnego Archidiecezji Wrocławskiej.

W czerwcu 1983 roku kardynał Ratzinger przewodniczył pielgrzymce mężczyzn i młodzieńców na Górze św. Anny w województwie opolskim. Co ciekawe, pielgrzymka ta odbyła się pięć dni po wizycie Jana Pawła II.

Tak wspomina ją abp Alfons Nossol:

 „Kiedy składałem to zaproszenie, nie wiedziałem, że druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski miała objąć także Śląsk. Stało się więc tak, że pielgrzymka miała mieć miejsce pięć dni po wizycie Papieża, a wówczas Ratzinger powiedział: „Wiesz co? To się nie opłaca, przecież i tak nikt nie przyjdzie zaraz po odwiedzinach Papieża”. Odpowiedziałem mu: «Nie ma obawy, to właśnie ma być nabożeństwo dziękczynne za odwiedziny Papieża». I przyszło ponad 200.000 osób! Mszę celebrował po łacinie, wygłaszając wspaniałe kazanie”

– wspomina abp Nossol.

Kardynał Ratzinger – uznawany za doskonałego naukowca – dwukrotnie odbierał także doktoraty honoris causa polskich środowisk teologicznych. W 1988 roku na KUL w Lublinie i kilkanaście lat później – w 2000 roku – na PWT we Wrocławiu.

Jak podaje portal wiara.pl: „W laudacji ks. prof. Ignacy Dec, rektor PWT nawiązał do znanego powiedzenia o św. Tomaszu z Akwinu:

„Św. Tomasz był największym teologiem wśród świętych i największym świętym wśród teologów, natomiast kard. Ratzinger jest najwybitniejszym teologiem wśród kardynałów i najwybitniejszym kardynałem wśród teologów”.

Rektor stwierdził, że trudno sobie wyobrazić Kościół bez tego „szczególnego tandemu” i wspólnoty, jaką tworzą od lat Jan Paweł II i kardynał Ratzinger, którzy w doskonałej harmonii wspierają się w wytyczaniu linii Kościoła. Laureat wygłosił wykład: „Wiara i teologia”. Podczas tamtej wizyty był również Opole oraz mniejsze miejscowości jak Henryków i Oleśnicę.

Ostatni raz Ratzinger jako kardynał był w Polsce w 2003 roku. z okazji 750. rocznicy kanonizacji św. Stanisława. Jako legat papieski reprezentuje Jana Pawła II.

Benedykt XVI w Polsce

Ratzinger już jako papież Benedykt XVI przybył do Polski 25 maja 2006 roku. Hasłem, które mu towarzyszyło w trakcie podróży było „Trwajcie mocni w wierze” Pierwsze słowa po przylocie wypowiedział w języku polskim, czym wzbudził aplauz zgromadzonych.

„Bardzo pragnąłem wizyty w kraju i pośród ludu, z którego wywodził się mój umiłowany poprzednik, Sługa Boży Jan Paweł II. Przybyłem, aby przejść jego śladami, prześledzić drogę jego życia od dzieciństwa aż do wyjazdu na niezapomniane konklawe 1978 roku”

– mówił w Warszawie.

Pielgrzymkę rozpoczął od Warszawy, gdzie na pl. Piłsudskiego w Warszawie przewodniczył Mszy Świętej. Ojciec Święty spotkał się także z młodzieżą na krakowskich Błoniach, złożył wizytę na Wawelu, w Sanktuarium w Łagiewnikach, był również w Wadowicach, w Częstochowie i w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Szczególnym wydarzeniem papieskiej pielgrzymki do Polski – z racji narodowości papieża – była wizyta byłym niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Tam, w miejscu, które jest symbolem największego ludobójstwa w historii ludzkości wygłosił dla świata przesłanie o znaczeniu pokoju i miłości bliźniego.

Joseph Ratzinger urodził się 16 kwietnia 1927 w Bawarii. Jak większość niemieckich dzieci został wcielony do Hitlerjugend i trafił do służby pomocniczej obrony przeciwlotniczej. W listopadzie 1944 roku wcielono go do Wehrmachtu. Pod koniec wojny został internowany w amerykańskim obozie dla jeńców wojennych. Zwolniony w lipcu 1945 roku, wstąpił razem ze starszym bratem Georgiem do monachijskiego seminarium. Święcenia kapłańskie obaj bracia otrzymali 29 czerwca 1951 roku.

Nie była to jednak pierwsza wizyty Ratzingera w obozie. We wrześniu 1980 roku kardynał wraz innymi biskupami modlił się m.in. w celi śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego. Biskupi niemieccy modlili się wtedy:

„Wszechmogący Boże, miejsce w którym stoimy przywodzi na pamięć bezlitosną i bezwzględną moc bezprawia, jakiego Niemcy się dopuścili. Zebrani jednomyślnie na modlitwie w miejscu jego ofiary wyznajemy wszyscy, że wspólnie dokładać będziemy starań by przezwyciężyć wrogą nienawiść między narodami”.

Benedykt XVI zasiadał na Stolicy Piotrowej w latach 2005-2013, był pierwszym od XV wieku papieżem, który dobrowolnie zrzekł się urzędu. 16 kwietnia 2022 roku Ratzinger skończył 95 lat. 

Krzysztof Kunert

W artykule wykorzystano źródła:

https://papiez.wiara.pl/doc/379093.Kardynal-Joseph-Ratzinger-w-Polsce