Jest jedynym świętym, odznaczonym Krzyżem Niepodległości, najwyższym odznaczeniem państwowym dla zasłużonych dla niepodległości Polski. Jakie znaczenie ma dla nas wczoraj i dziś?

„Od początku wojny światowej, która zda się obecnie dobiegać końca, Bóg Wszechmogący widocznie błogosławił naszej bohaterskiej armii. Wbrew zamiarom naszych wrogów, Ojczyzna nasza zmartwychwstała, co według rachub ludzkich zdawało się prawie niemożliwe. Przypisujemy to dokonanie się aktu sprawiedliwości dziejowej możnemu wstawiennictwu naszych Świętych Patronów, a zwłaszcza błogosławionemu Andrzejowi Boboli…” – pisał Józef Piłsudski do papieża Benedykta XV.

Programy o św. Andrzeju Boboli znajdziesz także,

klikając w te linki: ewtn.pl/bobola1; ewtn.pl/bobola2;

ewtn.pl/bobola3, ewtn.pl/modlitwy

00:00 – Powitanie gości

15:14 – ABY ZROZUMIEĆ BOBOLĘ, TRZEBA ODNIEŚĆ SIĘ DO CZASÓW, W KTÓRYCH ŻYŁ. „Rzeczpospolita XVII w.” – prof. dr hab. Witold Kłaczewski, rektor WSSP w Lublinie.

41:37 – OBJAWIENIA ŚW. ANDRZEJA BOBOLI W STRACHOCINIE. RELACJA ŚWIADKA – ks. Józefa Niżnika, kustosza sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie.

Panel prowadzi ks. Mirosław Ładniak, proboszcz parafii św. Andrzeja Boboli w Lublinie. Sesja naukowa pt. „Św. Andrzej Bobola a tożsamość narodowa Polaków” odbyła się 5 i 6 listopada 2021 r. w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej i w parafii św. Andrzeja Boboli w Lublinie.

 • 4:53 – INSPIRUJĄCA ROLA ŚW. ANDRZEJA BOBOLI W KSZTAŁTOWANIU CHARAKTERU I SAMOWYCHOWANIU – dr Zbigniew Barciński, pedagog i teolog o tym, co wiemy o kształtowaniu swojego charakteru przez św. Andrzeja Bobolę.
 • 33:53 – DOJRZEWANIE DO ŚWIĘTOŚCI ŚW. ANDRZEJA BOBOLI. Refleksje psychologiczne – prof. dr hab. Adam Biela, psycholog, profesor KUL.
 • 1:12:50 – DLACZEGO ŚW. ANDRZEJ BOBOLA, WYJĄTKOWO DOBRY STUDENT, NIE ZDAŁ JEDNAK OSTATNIEGO, NAJWAŻNIEJSZEGO EGZAMINU? – Dwugłos KS. JÓZEFA NIŻNIKA, ŚWIADKA OBJAWIEŃ św. Andrzeja Boboli i kustosza Jego sanktuarium w Strachocinie z naukowcami.
  Panel prowadzi Janina Biegalska.

 • 8:38 – JAK WYJĄTKOWĄ ROLĘ ODEGRAŁ ŚW. ANDRZEJ BOBOLA W KSZTAŁTOWANIU NIEPODLEGŁEJ POLSKI PO 1918 R.? „Św. Andrzej Bobola a religijność Polaków XX/XXI wieku” – prof. dr hab. Janusz Wrona, historyk, specjalista od powojennego systemu politycznego i społecznego
 • 58:05 – W JAKI SPOSÓB MARYJNOŚĆ I SOLIDACJA MARIAŃSKA STAWAŁA SIĘ DLA BOBOLI DROGĄ DO ŚWIĘTOŚCI? Św. Andrzej Bobola: Ego sum Sodalis Marianus, Czesław Ryszka, dziennikarz, pisarz.
 • 01:33:16 – ŚW. ANDRZEJ BOBOLA WE WSPÓŁCZESNEJ HAGIOGRAFII – dr hab. prof. KUL Małgorzata Nowak-Barcińska
 • 2:01:21 – PO CO OBJAWIŁ SIĘ ŚW. ANDRZEJ BOBOLA? – KS. JÓZEF NIŻNIK, ŚWIADEK OBJAWIEŃ i kustosz sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie.
 • 2:24:05 – ŚW. ANDRZEJ BOBOLA ŚWIĘTYM NA KAŻDY DZIEŃ – prof. Dorota Kornas-Biela, pedagog.
 • 2:57:02 – NASZ PATRON – ŚW. ANDRZEJ BOBOLA – prof. Władysława Bryła, polonista.
  Panel prowadzi Janina Biegalska.

Bobola – Patron Zaufania | ks. NIŻNIK, świadek objawień św. Andrzeja.

Co to znaczy być świadkiem św. Andrzeja? – o swoich spotkaniach z Patronem Polski opowiada ks. Józef Niżnik, kustosz ze Strachociny. Spotkanie kończy sesję naukową pt. „Św. Andrzej Bobola a tożsamość narodowa Polaków” 6 listopada 2021 r. w kościele p.w. św. Andrzeja Boboli w Lublinie.

Programy o św. Andrzeju Boboli znajdziesz także,

klikając w te linki: ewtn.pl/bobola1; ewtn.pl/bobola2;

ewtn.pl/bobola3, ewtn.pl/modlitwy