Nabożeństwo Drogi krzyżowej przeżywamy w bardzo konkretnych warunkach. Tuż za naszą granicą trwa wojna. Nie zakończyła się jeszcze epidemia. Doświadczamy kryzysu ekonomicznego. Niespokojne są nasze serca – mówi ceniony ojciec duchowny, ks. Aleksander Radecki i zaprasza do wyjątkowo aktualnych rozważań. – Co możemy zrobić dla siebie i dla bliźnich?