Trzecia Osoba Trójcy Świętej – Duch Święty – najmniej znana i trudna do uchwycenia rozumem. A co na Jej temat mówi Pismo Święte? Czego dowiadujemy się z kart Starego Przymierza, a co wnosi tekst Nowego Testamentu? Z ks. Ryszardem Kempiakiem rozmawia red. Krzysztof Kunert.