Dzień 2: 52 Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny | Podsumowanie

W drugim dniu Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Budapeszcie po porannej jutrzni, którą odprawił węgierski biskup Andras Veres, odbyła się seria katechez: abpa Hilariona z Wołokałamska, który przedstawił spojrzenie ortodoksyjnych chrześcijan na tajemnicę Eucharystii, a także kard. Jao Tempesty z Rio de Janeiro opowiadający o Jezusie Eucharystycznym jako tym który służy i przez to dającym nam przykład służby najbardziej potrzebującym oraz ks. Konstantin Szabo z Węgier, który jako misjonarz w latach 90tych był świadkiem odradzającego się z zupełnego niebytu Kościoła na Ukrainie…

Centralnym punktem była Msza Święta sprawowana przez przyjaciela Św. Jana Pawła II i byłego papieskiego mistrza ceremonii abp. Piero Mariniego. Główny celebrans w swoim kazaniu podkreślił przede wszystkim głęboko pasyjny charakter każdej Eucharystii, która jest nieocenionym darem dla każdego człowieka. Po Eucharystii odbyła się jeszcze seria katechez wokół tematu kongresu, które zostały wygłoszone przez znane w świecie wiary i wiedzy o Eucharystii osobistości m. in. Damiana Stayne z Wielkiej Brytanii, charyzmatycznego ewangelizatora, założyciela wspólnoty Cor et Lumen Christi. Po zakończonych spotkaniach w HungExpo odbywały się jeszcze w różnych miejscach stolicy Węgier imprezy kulturalno-religijne oddające charakter tegorocznego kongesu.

Zapraszamy do obejrzenia zapisu materiału filmowego: