Za kilka dni 20-21 października odbędzie się I. edycja Kongresu SACRIS – Dobra Kościoła (Troska i Odpowiedzialność) w Zespole Katedralnym we Framborku – muzeum Pomnika Historii. Celem Kongresu jest zapoczątkowanie procesu profesjonalnego wsparcia osób zaangażowanych w rozwijania dóbr Kościoła, które są narzędziem służebnym w jego misji. Organizatorami Kongresu jest Apella S.A. oraz PSWE.

W ramach tego wydarzenia odbędą się 2 główne debaty oraz 12 debat tematycznych, w których weźmie udział 70 osób posiadających inspirujące doświadczenie osobiste i zawodowe.

Zapraszamy do wzięcia w udziału w Kongresie. Program oraz więcej informacji na temat Kongresu SACRIS można znaleźć na stronie sacris.pl