I Kongres ks. prał. Wacława Blizińskiego herbu Korczak odbył się 28 i 29 września w Liskowie i Kaliszu. Kongres poświęcony jest postaci Kapłana – wielkiego formatu, praktyka przeciwstawiającego się rusyfikacji, powszechnie uznanego w II RP autorytetu rozwoju spółdzielczości i pracy społecznej na wsi.

W tym roku przypada 100. rocznica uchwalenia przez Sejm II RP I kadencji ustawy regulującej kwestie prawne związane z opieką społeczną od 1924 aż do 1991 roku. Głównym jej inicjatorem był ks. prał. Wacław Bliziński, herbu Korczak. Ze względu na zdobyte wieloletnie praktyczne doświadczenie w rozwoju spółdzielczości pracy społecznej na wsi, które przeciwstawiało się rusyfikacji, ten legendarny kaptan był w całej II Rzeczypospolitej powszechnie uznanym autorytetem wcielenia w życie Katolickiej Nauki Społecznej. Natomiast Lisków, gdzie ks. Bliziński pełnił posługę proboszcza, nazywano kolebką polskiej spółdzielczości. To właśnie w Liskowie oraz Kaliszu odbył się 28 i 29 września I edycja Kongresu ks. prał. Wacława Blizińskiego herbu Korczak.

Ks. Wacław był z jednej strony postacią charyzmatyczną, pochodził z rodziny ziemiańskiej, która po powstaniu styczniowym utraciła cały majątek. Postawa patriotyczna, pobożność maryjna-to sprawia, że już jako kaptan posługujący w diecezji kujawsko-kaliskiej (późniejszej diecezji włocławskiej, obecnie kaliskiej) zapisał się jako człowiek, który nie gadat, tylko działał, czyli człowiek czynu. Trafia do Liskowa, społeczności trudnej, która nie pragnęła młodego proboszcza pochodzącego z miasta, ale on ich do siebie przekonuje swoją pracą i zaangażowaniem, wychowuje sobie tych ludzi. Stąd fenomen Liskowa polegający na uaktywnieniu miejscowych ludzi, choć nie bez trudności, zwłaszcza na początku jego posługi wskazuje ks. prał dr Sławomir Kęszka, pochodzący z Liskowa historyk i znawca dziejów Diecezji Włocławskiej i Diecezji Kaliskiej, jeden z inicjatorów Kongresu. Jego Ekscelencja Damian Bryl, Biskup Kaliski udzielił patronatu honorowego wraz z pasterskim błogosławieństwem dla uczestników I edycji Kongresu ks. prał. Wacława Blizińskiego, herbu Korczak. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęła także Marlena Malag, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, a także dr hab. Przemysław Czarnek, profesor KUL Minister Edukacji i Nauki oraz Robert Telus, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Organizatorem I edycji Kongresu Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa, natomiast partnerzy strategiczni Kongresu to Diecezja Kaliska oraz Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

Wydarzenie składa się z dwóch głównych debat i 14 debat tematycznych. Tytuły debat są myślami ks. prał. Blizińskiego. Debaty tematyczne zakładają, praktyczne „wdrożenie zasady solidarności międzypokoleniowej”. Oznacza to, że 80 uczestników debat to osoby w różnym wieku, reprezentujące różne profesje i środowiska. Głównie będą to osoby duchowne, przedsiębiorcy, rolnicy, spółdzielcy, związkowcy, ludzie kultury, samorządowcy przedstawiciele instytucji państwowych, reprezentanci wspólnot katolickich i organizacji pozarządowych, dziennikarze telewizyjni i radiowi, ale nade wszystko licealiści, studenci, nauczyciele, naukowcy i przedstawiciele środowisk akademickich.