Stolica Apostolska zdecydowała się jeszcze bardziej zaangażować na rzecz osiągnięcia pokoju na Ukrainie. W niezwykłym geście papież Franciszek ogłosił podczas modlitwy Anioł Pański, na placu św. Piotra w niedzielę 6 marca, że na znak solidarności Kościoła z cierpiącym narodem ukraińskim wysłał dwóch kardynałów: kardynała Konrada Krajewskiego, jałmużnika papieskiego, i kardynała Michała Czernego, pełniącego obowiązki prefekta Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.

Kardynał Krajewski udaje się teraz (7 marca) na granicę polsko-ukraińską, gdzie odwiedzi uchodźców i wolontariuszy w schroniskach i domach.

Kardynał Michael Czerny przybędzie na Węgry we wtorek (8 marca), aby odwiedzić niektóre ośrodki przyjmujące migrantów z Ukrainy.

Obydwaj docelowa kierują się na Ukrainę i w zależności od sytuacji zamierzają dotrzeć tam w ciągu najbliższych dni.

Kardynałowie przyniosą pomoc potrzebującym i będą reprezentować nie tylko papieża, ale wszystkich chrześcijan, którzy chcą wyrazić solidarność z narodem ukraińskim i powiedzieć:

 „Wojna to szaleństwo! Proszę przestać! Spójrzcie na to okrucieństwo! Na Ukrainie płyną rzeki krwi i łez. To nie jest zwykła operacja wojskowa, ale wojna, która sieje śmierć, zniszczenie i nieszczęście”.

Papież Franciszek powiedział: „Liczba ofiar rośnie, podobnie jak liczba osób uciekających, zwłaszcza matek i dzieci. Z godziny na godzinę dramatycznie rośnie zapotrzebowanie na pomoc humanitarną w tym udręczonym kraju. Zwracam się z serdecznym apelem o rzeczywiste zabezpieczenie korytarzy humanitarnych oraz o zagwarantowanie i ułatwienie dostępu pomocy do terenów oblężonych, aby zapewnić niezbędną pomoc naszym braciom i siostrom uciskanym przez bomby i strach. Dziękuję wszystkim tym, którzy przyjmują uchodźców. Przede wszystkim apeluję o zaprzestanie ataków zbrojnych, o to, by zwyciężyły negocjacje i zdrowy rozsądek, a także o ponowne poszanowanie prawa międzynarodowego!”.

Gest papieża Franciszka ma również na celu zwrócenie uwagi na wiele podobnych sytuacji na całym świecie. Jak powiedział Ojciec Święty w poprzednią niedzielę: „Z sercem rozdartym przez to, co dzieje się na Ukrainie – nie zapominajmy o wojnach w innych częściach świata, np. w Jemenie, Syrii, Etiopii… – powtarzam: odłóżcie broń! Bóg jest z tymi, którzy wprowadzają pokój, a nie z tymi, którzy stosują przemoc„. (Anioł Pański, 27.02).

Kardynał Czerny będzie nadal wskazywał na smutne podobieństwo między cierpieniem Ukraińców a przedłużającymi się zapomnianymi konfliktami. Podniesie również kwestię tego, że Afrykanie i Azjaci mieszkający na Ukrainie, którzy również cierpią z powodu strachu i przesiedleń, czują się uprawnieni do masowego szukania schronienia. Pojawiają się również niepokojące doniesienia o nasilającym się handlu ludźmi i przemycie migrantów na granicach i w krajach sąsiednich. Ponieważ większość uciekających to ludzie wierzący, stwierdził, że pomoc religijna powinna być oferowana wszystkim, z uwzględnieniem różnic ekumenicznych i międzyreligijnych. Wreszcie, pomimo godnych pochwały wysiłków w zakresie oferowania pomocy humanitarnej i organizowania korytarzy humanitarnych, istnieje ogromna potrzeba koordynacji, dobrej organizacji i wspólnej strategii, aby ogarnąć cierpienie ludzi i zapewnić skuteczną pomoc.

Vatican Media, 7 maraca 2022