„Jak działają mechanizmy, którymi zawłaszcza się młodych? Czy smartfon i internet jest konkurencją dla rodziców? Co robić, by odzyskać umysły naszych dzieci? Z Ewą Kowalewską, prezes Human Life International Polska rozmawia Dorota Niedźwiecka.
Ewa Kowalewska jest polonistką, dziennikarką, autorką książek i artykułów, działaczem społecznym. Zaangażowana w tworzenie ruchu obrony rodziny i ludzkiego życia, reprezentuje w Europie Środkowo-Wschodniej światowy ruch Human Life International. „