4 stycznia 2023

Staraliśmy się zebrać wszystkie informacje publikowane w dniu dzisiejszy przez Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej …

Najnowsze wiadomości na temat Benedykta XVI i jego pogrzebu, który zostanie odprawiony w czwartek 5 stycznia 2023 na Placu Świętego Piotra

Program jutrzejszej Mszy Świętej:

  • 8:45 rano – Transport trumny z Bazyliki na miejsce na cmentarz. Modlitwa różańcowa
  • 9:30 rano. – Msza Święta. Obrzęd transportu trumny „Ultima Commendatio et Valedictio” przez Bazylikę do Grot Watykańskich w celu pochówku

Książeczka i porządek liturgii: Msza pogrzebowa za Papieża Emeryta Benedykta XVI (PDF)

(start naszej transmisji na żywo ze studia we Wrocławiu już o godz. 8.00)

Informacje ogólne:

Matteo Bruni powiedział, że wokół trumny zostanie umieszczona wstęga wraz z pieczęciami Komory Apostolskiej, Domu Papieskiego i celebracji liturgicznych. Następnie trumna zostanie umieszczona w cynkowej trumnie i zapieczętowana.

Cynkowa trumna zostanie umieszczona w innej drewnianej trumnie, a następnie pochowana. Pochówek odbędzie się prywatnie.

Benedykt zostanie pochowany z paliuszem lub paliuszami biskupimi i aktem, czyli tekstem, w którym krótko opisany jest pontyfikat. Zostanie to włożone do metalowej tuby.

W dniu pogrzebu trumna opuści Bazylikę Watykańską o godz. 8.50, aby umożliwić odprawienie Różańca wiernych. Po Mszy św. trumna zostanie przewieziona do Grot Watykańskich na pochówek, w grobowcu należącym niegdyś do Jana Pawła II.

Bruni dodał: „Czytania będą wtedy inne, nie te przewidziane przez lekcjonarz dla mszy rytualnych. Pierwsze czytanie będzie 'Z księgi proroka Izajasza 29, 16-19′, drugie czytanie 'Z pierwszego listu św. Piotra Apostoła 1, 3-9′. Na Ewangelię wybraliśmy Ewangelię z Łukasza 23, 39-46, tę o 'dobrym łotrze’ przewidzianą w lekcjonarzu.”

Rzecznik Watykanu Matteo Bruni powiedział wczoraj wieczorem dziennikarzom, że celebracja eucharystyczna na pogrzeb papieża emeryta Benedykta XVI „z grubsza odpowiada tej zarezerwowanej dla najwyższego papieża”, ale z pewnymi zmianami i adaptacjami.

Powiedział, że będą „pewne oryginalne elementy, adaptacje wynikające ze specyfiki sytuacji i brak innych, które należą do panującego papieża.”

Powiedział, że należą do nich „końcowe błaganie diecezji rzymskiej i Kościołów Wschodnich przewidziane w obrzędach zamykających pogrzeb Ultima Commendatio (Końcowe Pochwalenie) i Valedictio (Walidacja).”

Brak Kanonu Rzymskiego na Mszy Requiem

Liturgiści zwrócili uwagę, że po raz pierwszy od VI wieku podczas Mszy Requiem papieża rzymskiego nie zostanie użyty Kanon Rzymski. Zamiast niego zostanie użyta III Modlitwa Eucharystyczna, którą podobno preferował papież Benedykt. Również po raz pierwszy od prawdopodobnie IV wieku, Ewangelia podczas Mszy Requiem papieża rzymskiego nie będzie uroczyście śpiewana po łacinie.

Papież emeryt Benedykta XVI zostanie pochowany w krypcie Bazyliki św. Piotra w tym samym grobowcu, w którym początkowo pochowany był św. Jan Paweł II.

źródło: Vatican News.