6 września 2022 r. odbyły się uroczystości pogrzebowe zidentyfikowanych szczątków więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Obóz powstał w marcu 1939 r. na północ od Berlina i był przeznaczony przede wszystkim dla kobiet. Działał nieprzerwanie do 30 kwietnia 1945 r. Przez obóz przeszło ponad 100 tys. kobiet z czego największą grupę stanowiły Polki. Oswobodzenia doczekało jedynie 8 tys. kobiet.

Dzięki pracom Polaków prowadzonym na terenie cmentarza w Fürstenbergu (na obrzeżach którego położony jest obóz) od 2019 r. udało się odnaleźć urny z prochami więźniarek i tabliczkami informacyjnymi. Dzięki temu udało się zidentyfikować prochy 45 ofiar. Wśród nich są prochy Henryki Dembowskiej, matki księdza biskupa Bronisława Dembowskiego, w latach 1992-2003 biskupa diecezji włocławskiej. Biskup Bronisław zdążył jeszcze pomodlić się na terenie obozu w Ravensbrück, ale nie doczekał odnalezienia prochów swojej matki. Zmarł 16 listopada 2019 r.

6 września 2022 r. Mszy św. za pomordowanych w Ravensbrück na placu miejskim w Fürstenbergu przewodniczył ks. abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński. W homilii powiedział m.in.: „Jakim zagrożeniem było serce każdej z tych niewiast, że potężne niemieckie państwo z jego administracją, militarną siłą, myślą polityczną, że się ich bało. Skazało te serca na śmierć, bo bało się stanąć niejako serce w serce”. W uroczystościach wzięła udział Wanda Półtawska, przyjaciółka św. Jana Pawła II i więźniarka Ravensbrück. Po Mszy św. odbył się uroczysty pochówek na cmentarzu w Fürstenbergu.

Ks. Krzysztof Łuszczek, Dyrektor Radia Plus w Szczecinie