Mija rok od śmierci ks. Stanisława Orzechowskiego. Legendarny duszpasterz odszedł do domu Ojca 19 maja 2021 roku. Był kapelanem Solidarności, wychowawcą kilku pokoleń studentów w DA Wawrzyny przy ul. Bujwida oraz założycielem i przewodnikiem Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej na Jasną Górę.

ZOBACZ RELACJĘ EWTN POLSKA Z POGRZEBU ORZECHA:

Ks. Stanisław Orzechowski pracę duszpasterską rozpoczął od parafii św. Barbary w Nowej Rudzie, gdzie przez trzy lata pełnił funkcję wikariusza, a następnie przez rok w św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida we Wrocławiu. W latach 1968–1972 odbył studia pedagogiczne na KUL, podczas których uczęszczał na wykłady Karola Wojtyły, którego naukę cenił i często się do niej odnosił. Od roku 1967  był duszpasterzem akademickim Wawrzyny przy parafii pw. św. Wawrzyńca we Wrocławiu. W duszpasterstwie uczestniczył jako student późniejszy biskup ks. Andrzej Siemieniewski.

Osobnym rozdziałem w życiu Stanisława Orzechowskiego było duszpasterstwo robotników i kolejarzy. On pierwszy w sierpniu 1980 roku odprawiał mszę św. w czasie strajku w zajezdni tramwajowej. Później uczestniczył w strajku głodowym kolejarzy wrocławskich. Także z jego inicjatywy, od początku stanu wojennego we wszystkie czwartki, w kościele przy ul. Bujwida odbywały się msze święte za Ojczyznę. Kardynał Henryk Gulbinowicz powierzył mu wówczas funkcję diecezjalnego duszpasterza świata pracy. Był przyjacielem księdza Jerzego Popiełuszki.

Od 1981 r. był głównym przewodnikiem Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej na Jasną Górę. Przewodniczył także corocznej październikowej pieszej Pielgrzymce z Wrocławia do Grobu św. Jadwigi w Trzebnicy.

W 2021 został laureatem nagrody honorowej „Świadek Historii” przyznanej przez IPN.

Źródło: wikipedia