Na wojnie nie ma ludzi niewierzących – mówi Witalij Krywycki SDB, ordynariusz kijowsko-żytomierski w rozmowie z red. Krzysztofem Kunertem – Bardzo ważna jest modlitwa, jak Mojżesz modlił się za naród z rękami wzniesionymi wysoko to naród wygrywał.

Z biskupem kijowsko-żytomierskim rozmawiamy m.in. o pracy duszpasterzy w bombardowanym Kijowie, roli modlitwy w trakcie wojny a także pomocy, której udzielają uchodźcom wojennym zwykli Polacy.