W domu także możesz się modlić! Z EWTN Polska prośmy Boga o zatrzymanie zgubnych skutków koronawirusa