Patrząc na Mariupol trudno nie dostrzec analogii do II wojny światowej i tego co działo się w polskich miastach. Przykładem jest Wrocław, o który na przełomie 1944 i 1945 roku Niemcy bili się z Rosjanami. Zaskakujące jest to, że mimo upływu ponad 70 lat Armia Czerwona właściwie nie zmieniła swoich metod walki. Z Andrzejem Koflukiem, przewodnikiem PTTK w programie EWTN DOC rozmawia red. Krzysztof Kunert.