Dlaczego milczycie, kiedy nas zabijają – pyta biskup Edward Kawa, biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej w liście do biskupów i katolików Niemiec, Rosji i Białorusi.

„Moi drodzy bracia w pełni Chrystusowego kapłaństwa, biskupi Niemiec, którzy walczą o prawa mniejszości i upominają się o zmiany klimatyczne, milczący biskupi Białorusi i Rosji. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, katolicy Niemiec, Białorusi i Rosji. Dlaczego milczycie, kiedy nas zabijają? Gdzie jest wasz głos solidarności z niewinnymi ofiarami putinowskiej Rosji? Gdzie są wasze akty miłości, bez których nasza wiara chrześcijańska jest martwa; gdzie jest wasze aktywne stanowisko? Przywódcy waszych krajów – niektórzy z nich popierają agresję, inni są jej źródłem, a wy milczycie? Czy to jest wasza wersja chrześcijaństwa? Czy pamiętacie jeszcze, że milczenie w obliczu grzechu jest również grzechem? (przyp. red. nawiązanie do słów niemieckiego opozycjonisty z czasów II Wojny Światowej, księdza Dietricha Bonhoeffera, zamordowanego w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym KL Flossenbürg. „Milczenie w obliczu zła jest samo w sobie złem: Bóg nie uzna nas za bezwinnych. Nie mówić, to mówić. Nie działać – to działać”.)


Niepodległy, demokratyczny kraj w samym centrum Europy jest zmuszany „do pokoju” za pomocą czołgów, rakiet i broni automatycznej na cywilów przez kraj, który sam odebrał nam pokój w 2014 roku. Armia rosyjska przyszła do nas w Donbasie i na Krymie, przynosząc śmierć i zniszczenie, represje polityczne i strach. Ale my staraliśmy się ze wszystkich sił zachować spokojne niebo nad kratą naszej Ojczyzny. I nikogo nie zaatakowaliśmy. Nikogo nie prowokowaliśmy. A 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła wojnę na całej Ukrainie.
Strzelają do nas na waszych oczach, w czasie rzeczywistym, a wy, bracia chrześcijanie, co robicie w tym czasie? „Kain napadł na Abla, swego brata, i zabił go. Wtedy Pan rzekł do Kaina: „Gdzie jest brat twój, Abel?”. On odpowiedział: „Nie wiem. Czy ja jestem stróżem brata mego?” (Rdz 4,8-9)”.

bp Edward Kawa, biskup pomocniczy lwowski

Tekst w oryginale:

Дорогі мої брати у повноті Христового Священства – єпископи Німеччини, що боретеся за права меншин та уболіваєте над кліматчними змінами; мовчазні єпископи Білорусі та Росії. Дорогі у Христі брати і сестри католики Німеччини, Білорусі та Росії. Чому ви мовчите, поки нас вбивають? Де ваш голос солідарності з невинними жертвами путінської Росії? Де ваші вчинки, що свідчать про любов; вчинки, без яких наша християнська віра є мертвою; де ваша активна позиція? Лідери ваших країн – одні підтримують агресію, інші самі є її джерелом, а ви мовчите? Це ваша версія християнства? Ви ще пам’ятаєте, що мовчати на гріх – теж гріх? Незалежну демократичну країну в самому центрі Європи танками, ракетами та автоматами скерованими на цивільних громадян, змушує «до миру» країна, яка сама ж цей мир у нас забрала ще у 2014 році. Армія Росії прийшла до нас на Донбас і Крим, принесла смерть і розруху, політичні репресії та страх. Але ми всіма силами намагалися зберегти мирне небо над рештою територій нашої Батьківщини. І ми на нікого не нападали. Ми нікого не провокували. А 24 лютого 2022 року Росія розв’язала війну по всій Україні. Нас розстрілюють на ваших очах, просто у прямому ефірі, а ви брати-християни, що у цей час робите ви? «Каїн напав на Авеля, свого брата, й убив його. Тоді Господь сказав до Каїна: „Де Авель, брат твій?” Той відповів: „Не знаю. Хіба я сторож брата мого?” (Бт 4, 8-9)

żródło: https://www.facebook.com/236434963662819/posts/980457639260544/