Pod hasłem „Jezus Chrystus jest tą zasadniczą drogą Kościoła. On sam jest naszą drogą do domu Ojca”, zaczerpniętym z pierwszej encykliki św. Jana Pawła II „Redemptor hominis”, odbędzie się w Licheniu w dniach 19-20 maja 2023 roku XIII Stanowa Konwencja Rycerzy Kolumba w Polsce. To doroczne spotkanie Rycerzy Kolumba i Kapelanów rad lokalnych z całej Polski, podczas którego kilkuset Delegatów podsumowuje ostatni rok działalności oraz wyznacza nowe cele na kolejny rok. Konwencja Stanowa to także czas na wyróżnienie i nagrodzenie najlepszych dzieł rycerskich, Rodziny Roku, a także wybrania członków Rady Stanowej (krajowego „zarządu” Rycerzy) na następny rok formacyjny.

„Konwencja Stanowa jest dla Rycerzy z całej Polski okazją do wspólnej modlitwy, podsumowania działalności oraz wymiany doświadczeń w realizowaniu misji naszego założyciela, bł. ks. McGivneya” – powiedział Krzysztof Zuba, Delegat Stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce. „Podczas tegorocznej Konwencji raz jeszcze chcemy, za św. Janem Pawłem II, przypomnieć, że naszą zasadniczą Drogą w codziennym życiu musi być Jezus Chrystus, to na Nim musimy budować nasze rodziny, naszą wspólnotę i całe społeczeństwo. Musimy przypominać tę prawdę zwłaszcza młodym, by nie dali się zwieść i budowali na jedynym mocnym fundamencie” – dodał.

„Tegoroczna XIII Konwencja jest bardzo ważnym wydarzeniem dla naszego Zakonu. Jesteśmy w okresie popandemicznym, w trakcie wojny na Ukrainie, w czasie bezpardonowych ataków na nasze wartości i autorytety” – podkreśla Marek Ziętek, Sekretarz Stanowy. „Te wszystkie wydarzenia wywierają olbrzymi wpływ na Kościół, a Rycerze Kolumba, jako największa męska wspólnota katolicka, mają szczególne zadanie do wykonania. To zadanie codziennego świadectwa życia z Chrystusem, co wyraża się zarówno poprzez modlitwę, jak i dzieła miłosierdzia, a szczególnie poprzez niesienie pomocy najsłabszym, zarówno tym bezpośrednio dotkniętych okrucieństwem wojny, jak i tym żyjącym obok nas, w naszych parafiach” – dodał.

Gościem tegorocznej Konwencji będzie Były Najwyższy Rycerz Rycerzy Kolumba Carl Anderson, którego związki z Polską są bardzo silne, szczególnie poprzez postać św. Jana Pawła II, który zachęcił ówczesnego przywódcę Rycerzy, by rozpoczął działania w Europie i rozpoczął je od Polski. W październiku 2021 roku Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia przyznała Carlowi Andersonowi nagrodę specjalną Totus Tuus w dowód uznania za wieloletnie zaangażowanie w promowanie dziedzictwa św. Jana Pawła II na całym świecie.

Program XIII Konwencji Stanowej Rycerzy Kolumba w Polsce przedstawia się następująco:

19 maja (piątek) godz. 17:00 – Msza św. pod przewodnictwem Metropolity Lwowskiego Jego Ekscelencji Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego w Bazylice w Licheniu na rozpoczęcie XII Konwencji Stanowej z udziałem księży b i Kapelanów rad lokalnych. Msza św. rozpocznie się uroczystym wprowadzeniem relikwii św. Faustyny, św. Jana Pawła II, śś. Zelli i Ludwika Martin oraz założyciela Rycerzy Kolumba bł. ks. Michaela McGivneya – transmisja na żywo w EWTN Polska

19 maja (piątek) – po Mszy św. w Domu Pielgrzyma „Betlejem” odbędzie się uroczysta kolacja, podczas której wręczona zostanie nagroda dla Rodziny Roku oraz nagrody dla rad lokalnych wyróżnionych przez Radę Stanową za działalność programową

20 maja (sobota) godz. 8:30 – Msza św. w Bazylice w Licheniu, transmisja na żywo w EWTN Polska

20 maja (sobota) godz. 10:00 – rozpoczęcie sesji roboczej XIII Konwencji Stanowej Rycerzy Kolumba w Polsce Rycerze Kolumba są największą na świecie organizacją katolickich mężczyzn. Wspólnotę założył bł. ks. Michael McGivney, który w 1882 r. w New Haven w Stanach Zjednoczonych zgromadził grupę mężczyzn pragnących wspierać się wzajemnie i formować w wierze katolickiej. Ich zasadami są: Miłosierdzie, Jedność, Braterstwo i Patriotyzm. Działają w kilkunastu państwach świata i gromadzą w swoich szeregach ponad 2 miliony członków. W Polsce obecni są od 17 lat i liczą ponad 7 tysięcy członków działających w blisko 300 parafiach na terenie 33 diecezji. Ich Delegatem Stanowym, przywódcą w Polsce, jest Krzysztof Zuba, a krajowym duszpasterzem, Kapelanem Stanowym jest Metropolita Częstochowski, abp Wacław Depo.