Od czterech lat publikujemy nasze treści na YouTube jako TV EWTN Polska. Jesteśmy krajowym oddziałem największej katolickiej sieci medialnej Eternal Word Television Network, która ma swoje struktury na wszystkich kontynentach. Sam osobiście jestem użytkownikiem YouTube od 2007 roku, a więc w tym roku obchodzę coś w rodzaju jubileuszu 15-lecia mojej współpracy z tą platformą…

Jako wieloletni użytkownik przestrzeni wirtualnej i człowiek wychowany na zasadach wolności i demokracji jestem rozczarowany polityką YouTube, który przecież narodził się w kraju, dla którego wolność słowa i szacunek do odmiennych poglądów jest punktem odniesienia dla wzrostu pomyślności i bezpieczeństwa swoich obywateli.

Jestem katolikiem, jestem księdzem i jestem osobą wierzącą w wartości, które wypływają wprost ze Słowa Bożego zawartego w Biblii. Dlatego czuję osobistą potrzebę codziennej modlitwy (szczególnie Eucharystii), adoracji Najświętszego Sakramentu oraz rozmowy na tematy, które budują moją chrześcijańską i katolicką tożsamość. Problematyka związana z rodziną, godnością osoby, ochroną życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci oraz wiele innych zagadnień propagowanych przez katolicką naukę społeczną to treści, które mnie intrygują i pomagają znaleźć odpowiedź na najbardziej egzystencjalne pytania zadawane dzisiaj przez człowieka…

Taka jest właśnie katolicka TV EWTN! Myśli przewodnie tej stacji są ściśle ukierunkowane na duchowe i intelektualne potrzeby widzów na całym świecie, a którzy w większości są przecież zapewne członkami wspólnoty Kościoła Powszechnego. Dlatego cała struktura tej medialnej rodziny ma na celu przede wszystkim głoszenie Odwiecznego Słowa, pokrzepiając serca swoich widzów i słuchaczy oraz towarzyszyć w duchowym wzroście i bezpiecznej, pokojowej ścieżce indywidualnego samorozwoju.

Dlatego odczuwam głęboką frustrację i bezsilność, wobec anonimowego cenzora używającego narzędzia YouTube, który po raz kolejny, w sposób zupełnie niezrozumiały, wyłącza pracę naszego kanału TV EWTN Polska. Ponadto zarówno wcześniej, jak i teraz dokonuje się to w momencie bardzo symbolicznym dla katolików w Polsce, a mianowicie pierwsza próba naszego zablokowania miała miejsce w przeddzień Święta Miłosierdzia, a obecnie dzieje się to w dniu liturgicznego wspomnienia Św. Jana Pawła II. Osobiście, zaczynam powątpiewać, że ten stan rzeczy jest tylko dziełem przypadku, a nie celowym działaniem osób stojących za funkcjonowaniem tej platformy w cyberprzestrzeni. Bo jakież to zasady społeczności YouTube narusza chociażby Adoracja Najświętszego Sakramentu z Niepokalanowa, wg wizji św. Męczennika z Auschwitz, transmitowana przez naszą TV a po raz kolejny zbanowana przez bezduszną machinę właściciela YouTube?

Zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich środowisk katolickich, zwłaszcza medialnych: o solidarność z naszą TV EWTN Polska, wsparcie duchowe oraz wyrażenie swojego niezadowolenia w związku z zaistniałą sytuacją.

ks. Piotr W. Wiśniowski, dyrektor generalny EWTN Polska.