Family News Service

Bp Witalij Skomarowski nowym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Ukrainy

Nowym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Ukrainy został wybrany ordynariusz diecezji łuckiej bp Witalij Skomarowski. Dotychczas funkcję tę pełnił abp Mieczysław Mokrzycki.

„Boski Projekt” dla małżeństw i rodzin

Mąż i żona to projekt, który od samego początku absolutnie został przygotowany przez Pana Boga. Boski projekt dwojga kochających się ludzi: męża i żony. Chcemy pomagać, aby był on realizowany, aby ci, którzy go tworzą, mieli siły i światło, by nieustannie się formować i wzrastać w miłości – podkreśla w rozmowie z Family News Service s. Bartłomieja Magdalena Sobczyk CSIC, inicjatorka i koordynatorka „Boskiego Projektu”, inicjatywy przeznaczonej dla małżeństw i rodzin.

Jak siódmy mężczyzna w życiu Samarytanki odmienił jej życie?

Jezusowa koncepcja mesjanizmu była inna od tej, którą przyjmowali Mu współcześni. W rozmowie z Samarytanką Chrystus ujawnia się jako prorok, który zna jej trudną sytuację życiową oraz jako Mesjasz, który wie, że o własnych siłach nie potrafi ona pokonać swego grzechu i poskładać swego życia – o tym, w jaki sposób Samarytanka rozpoznała w napotkanym Żydzie Mesjasza i jak to spotkanie zmieniło jej życie w komentarzu dla Centrum Heschela KUL mówi biblista ks. prof. zw. dr hab. Mariusz Rosik.

Dlaczego Jezus nie powinien rozmawiać z Samarytanką? – III Niedziela Wielkiego Postu A

Jezus przekracza granice po to, żeby spotkać drugiego człowieka. Nawet w sytuacjach nieoczywistych ma odwagę pójść dalej. Czyni to z miłości do drugiego człowieka. Przykładem tego jest właśnie Samarytanka.

Ewangelia na niedzielę: Spotkaj się z Jezusem, to naprawdę jest możliwe

Poruszają nas świadectwa ludzi, którzy nawrócili się, ale nie wystarczy usłyszeć o Bogu. Trzeba spotkać się z Nim osobiście. Szukając odpowiedzi na nasze problemy, nie zawsze dostrzegamy Bożą miłość. Samarytanka też nie od razu odkryła, kim jest Ten, który z nią rozmawia. Najpierw dostrzegała w Nim tylko Żyda, potem proroka, a wreszcie Mesjasza i Zbawiciela, który zna całą jej historię i nie przestaje jej kochać! W takim duchu ks. Krzysztof Wons dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, prowadzi rozważenie na III niedzielę Wielkiego Postu, 12 marca, i zaprasza nas, byśmy i my spotkali Jezusa, bo to naprawdę jest możliwe.

Non Violent Communication – sposób na kryzys w rodzinie

„Nie chcę powiedzieć, że mam sposób, żeby pomóc każdemu małżeństwu, ale nie było przypadku, aby małżeństwo znajdujące się w jakimkolwiek kryzysie, które trafiło do mnie i do naszych grup, by z tego kryzysu nie wyszło” – zaznacza w rozmowie z Family News Service o. Mieczysław Łusiak SJ, założyciel wspólnoty Rodziny Empatyczne, skierowanej szczególnie do małżeństw zmagających się z problemami. O skuteczności tej wspólnoty świadczy 50 stron świadectw osób, które dzięki niej pokonały kryzys.

Ukrainki w Polsce: pracując poniżej kwalifikacji, walczą o codzienny byt

Te panie często straciły dom i dorobek całego życia. Ich mężowie i synowie zostali na Ukrainie. Ukraińcy walczą o swoją ojczyznę, a Ukrainki w Polsce o codzienny byt – mówi Natalia Strzyżewska, kierownik do spraw strategii w Stowarzyszeniu Pontes. Organizacja prowadzi ogólnopolski program „Mariya w Polsce”, który wspiera kobiety z Ukrainy. Od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji w pięciu polskich miastach z tej formy pomocy skorzystało ok. 600 osób.

Ewangelia na niedzielę: Bóg chce się z Tobą spotkać. Czas wyruszyć w drogę

Na górze Przemienienia ma miejsce chwila zachwytu, pomimo rosnącego napięcia i trudnych słów Jezusa o zbliżającej się śmierci… Co jakiś czas Bóg daje także nam chwile zatrzymania, głębokiej modlitwy, jednak nie szukajmy w modlitwie tylko uniesienia. Modlitwa to trwanie przy Bogu również wtedy, gdy nie towarzyszą nam przyjemne uczucia. W takim duchu ks. Piotr Stawarz, duszpasterz Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, komentuje Ewangelię na II niedzielę Wielkiego Postu, 5 marca.

Kto przemienił się na Górze Tabor – uczniowie czy Jezus?

Piotr z uczniami na górze widział Jezusa, Mojżesza i Eliasza i myślał, że już wszystko rozumie. Po chwili jednak usłyszeli głos Boga, że Jezus jest Kimś wyjątkowym, Kimś „jakościowo odmiennym” od Mojżesza i Eliasza. Dopiero wtedy „podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa” – o nieprzypadkowym użyciu biblijnego zwrotu „podnieść oczy i zobaczyć” oraz o jego znaczeniu pisze w komentarzu dla Centrum Heschela KUL dr Faydra Shapiro, dyrektor Izraelskiego Centrum Relacji Żydowsko-Chrześcijańskich.

Dlaczego Mojżesz i Eliasz byli z Jezusem na Górze Przemienienia? – II Niedziela Wielkiego Postu A

Uczniowie widzieli razem z Jezusem dwie ważne postacie Starego Testamentu: Mojżesza i Eliasza. Wydarzenie miało miejsce na krótko przed śmiercią Jezusa, po której wielu odeszło od Niego. W tym kontekście Przemienienie Jezusa w obecności tych właśnie dwóch osób ma głębokie znaczenie.

Zobacz inne programy