Family News Service

Patronka Dnia: Św. Cecylia, jedna z najsławniejszych świętych

Patronka muzyki i czystych serc – pisze ks. Arkadiusz Nocoń w felietonie dla portalu www.vaticannews.va/pl i Radia Watykańskiego. 22 listopada przypada wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Jej relikwie znajdują się w Rzymie w bazylice św. Cecylii na Zatybrzu. Jest patronką chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych.

Patron Dnia: Św. Rafał Kalinowski, odnowiciel polskiego Karmelu

Miał niezwykły dar jednania grzeszników z Bogiem i przywracania im spokoju sumienia – pisze ks. Arkadiusz Nocoń w felietonie dla portalu www.vaticannews.va/pl i Radia Watykańskiego. 20 listopada wspominamy św. Rafała Kalinowskiego (1835-1907), prezbitera. Beatyfikował i kanonizował go św. Jan Paweł II. Jego relikwie znajdują się w Czernej k. Krakowa. Jest patronem inżynierów, żołnierzy, oficerów i Sybiraków.

Patronka Dnia: Św. Elżbieta Węgierska, księżna kochająca biednych

Księżna kochająca biednych, jedna z pierwszych tercjarek franciszkańskich – pisze ks. Arkadiusz Nocoń w felietonie dla portalu www.vaticannews.va/pl i Radia Watykańskiego. 17 listopada przypada wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej (1207-1231). Kanonizował ją Papież Grzegorz IX w 1235 r. Po profanacji grobu św. Elżbiety w Marburgu (1539), część jej relikwii znajduje się w Wiedniu, Brukseli i Cambrai. Jest patronką Sióstr Elżbietanek, Trzeciego Zakonu Franciszkanów, wdów, sierot, żebraków oraz dzieł charytatywnych.

Co Stanisław Kostka ma wspólnego z Wiedniem?

W Wiedniu właśnie rozpoczęła się uroczysta oktawa św. Stanisława Kostki, po raz drugi w historii po polsku. Stolica Austrii odegrała znaczącą rolę w życiu młodego Stanisława i jest miejscem żywego kultu późniejszego jezuity. W oktawę można się włączyć poprzez transmisję polonijnego Radia Droga (radiodroga.net).

Kim na żydowskim weselu były panny z przypowieści Jezusa?

Poznanie żydowskich zwyczajów weselnych może pomóc zrozumieć przypowieść o pannach mądrych i głupich. Jezus opisuje moment, kiedy pan młody z przyjaciółmi wyrusza do domu panny młodej, a jej przyjaciółki wychodzą im naprzeciw – tłumaczy biblista ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik w komentarzu dla Centrum Heschela KUL na niedzielę 12 listopada. Podkreśla, że Jezus nawiązując do żydowskiej tradycji weselnej, wzywa do postawy gotowości i czujności na powtórne Jego przyjście w paruzji.

Ewangelia na niedzielę: Jak nie przespać życiowej szansy?

Poruszająca dramaturgia przypowieści o mądrych i głupich pannach zwraca uwagę na wartość czasu. Głupie panny chciały spotkać oblubieńca, wyszły mu na spotkanie, czekały, ale nie przewidziały niebezpieczeństwa, idąc po oliwę rozminęły się z panem młodym. Straciły szansę. Drzwi zamknięto. Końcowe „czuwajcie” to wezwanie do bycia uważnym i „długomyślnym”, by spotkać przychodzącego Boga. Te aspekty akcentuje dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, ks. Krzysztof Wons, w komentarzu do Ewangelii na niedzielę 12 listopada.

Patron Dnia: Św. Leon Wielki, Doktor jedności Kościoła i jałmużny

„Doktor jedności Kościoła” i „Doktor jałmużny”, pierwszy papież pochowany w Bazylice św. Piotra i pierwszy, któremu potomność nadała przydomek „Wielki” – pisze ks. Arkadiusz Nocoń w felietonie dla portalu www.vaticannews.va/pl i Radia Watykańskiego. 10 listopada wspominamy św. Leona Wielkiego (ok. 400 – 461), papieża i Doktora Kościoła, którym w 1754 r. ogłosił go Benedykt XIV. Jego relikwie znajdują się w Bazylice św. Piotra w Rzymie. Jest patronem muzyków i śpiewaków.„Doktor jedności Kościoła” i „Doktor jałmużny”, pierwszy papież pochowany w Bazylice św. Piotra i pierwszy, któremu potomność nadała przydomek „Wielki” – pisze ks. Arkadiusz Nocoń w felietonie dla portalu www.vaticannews.va/pl i Radia Watykańskiego. 10 listopada wspominamy św. Leona Wielkiego (ok. 400 – 461), papieża i Doktora Kościoła, którym w 1754 r. ogłosił go Benedykt XIV. Jego relikwie znajdują się w Bazylice św. Piotra w Rzymie. Jest patronem muzyków i śpiewaków.

Studenci KUL z aresztu otrzymali list od Papieża Franciszka. Odpiszą

„List od samego Papieża bardzo wzrusza, a nawet szokuje. Franciszek pisze do nas, do więźniów zepchniętych na margines” – mówi Radiu Watykańskiemu – Vatican News Dariusz, student Centrum Studiów KUL przy Areszcie Śledczym w Lublinie, który od 20 lat przebywa w więzieniu. Dziś rektor KUL prof. Mirosław Kalinowski wręczył list od Ojca Świętego ponad 30 swoim studentom, którzy odbywają karę pozbawienia wolności.

IPN zaprasza uczniów na zajęcia o prezydentach RP na uchodźstwie

Kto był prezydentem RP na uchodźstwie? Jak go wybrano? Jakie miał kompetencje i czym różniły się one od uprawnień Andrzeja Dudy? Tego można się dowiedzieć na zajęciach w Izbie Pamięci Prezydentów RP na Uchodźstwie. Na lekcje o polskiej emigracji politycznej po II wojnie światowej zaprasza Instytut Pamięci Narodowej.

Faryzeusze – przeciwnicy Jezusa? Był im bliższy niż innym grupom żydowskim

Ważne jest, aby dokonać rozróżnienia między krytyką Jezusa dotyczącą sposobu, w jaki faryzeusze przestrzegają Prawa, a krytyką samego Prawa, na temat najlepszego sposobu jego przestrzegania. Nie tego, aby je znieść, ale aby je wypełnić – podkreśla dr Karma Ben Johanan wykładająca na Wydziale Religii Porównawczej Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie w komentarzu dla Centrum Heschela KUL na niedzielę 5 listopada.

Zobacz inne programy