W naszej telewizji

Pierwsze przymierze Boga z Żydami jest nadal ważne

Jak naucza II Sobór Watykański, i co wciąż potwierdza nauczanie Kościoła, pierwsze przymierze Boga z Żydami jest nadal ważne, ponieważ Bóg nie łamie przymierzy – podkreśla w komentarzu dla Centrum Heschela KUL dr Amy-Jill Levine, profesor Nowego Testamentu i Nauk Żydowskich, pierwsza Żydówka, która wykładała Nowy Testament na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Ewangelia na niedzielę: Bądź wolny i żyj pełnią życia, to jest możliwe już dziś!

Czwarta niedziela wielkanocna jest w Kościele Niedzielą Dobrego Pasterza i Światowym Dniem Modlitw o Powołania. We fragmencie Ewangelii wybranej na ten dzień Jezus jeszcze nie określa siebie mianem Dobrego Pasterza, lecz mówi o sobie, że jest bramą. Chce być jedyną „bramą” naszego życia, aby codziennie otwierać nam drogę do lepszego świata, do zbawienia. Na ten aspekt zwraca uwagę ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, w komentarzu na niedzielę 30 kwietnia.

Co znaczy, że Jezus jest bramą? – Niedziela Dobrego Pasterza A

Jest wiele tytułów Jezusa. Mówi o sobie, że jest drogą, prawdą, życiem, dobrym pasterzem. Jednak najtrudniej nam zrozumieć, że Jezus jest bramą. Trzeba na to określenie spojrzeć w perspektywie kontekstu kulturowego czasów Jezusa.

Dr Derewenda (IPN, KUL): polscy duchowni w czasie II wojny światowej oddawali życie za wartości, których nauczali

Co piąty polski ksiądz stracił życie w trakcie II wojny światowej. Okupacje niemiecka i sowiecka przyniosły śmierć co najmniej 3 tysiącom duchownych z naszego kraju. Prawie 900 z nich zginęło w niemieckim KL Dachau. W rocznicę wyzwolenia tego obozu, 29 kwietnia, obchodzony jest Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w trakcie II wojny światowej. „Los, który wówczas dotknął polskich duchownych, wpłynął na to, że Kościół stał się jeszcze bardziej wiarygodny w narodzie” – podkreśla dr Robert Derewenda, historyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie.

30-lecie Stowarzyszenia Polskich Katolików na Węgrzech

Polonia węgierska choć stanowi niewielką grupę osób, to w niezwykle aktywny i entuzjastyczny sposób angażuje się w przekazywanie tożsamości i historii Polski. Ci wspaniali ludzie, tworzą niezwykłe, ważne i piękne środowisko – powiedział Family News Service delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Piotr Turzyński, który w miniony weekend uczestniczył w obchodach 30-lecia istnienia Stowarzyszenia Polskich Katolików na Węgrzech pw. św. Wojciecha.

Ewangelia na niedzielę: Chrystus żyje i również dziś jest z nami

W relacji o uczniach idących do Emaus, dominuje obraz drogi, na której nie brakuje momentów bólu i trudnych pytań. To taka droga, gdzie każdy z nas może odnaleźć siebie we własnym momencie historii, ze wszystkimi wątpliwościami, smutkami i radościami. Na drodze naszego życia Chrystus jest stale obecny – to podkreśla ks. Krzysztof Wons, dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie w komentarzu na III Niedzielę Wielkanocną, 23 kwietnia.

Jaka jest różnica między Pismem Świętym a innymi książkami? – Niedziela Biblijna A

Najważniejszą różnicą między Pismem Świętym, a każdą inną książką jest fakt, że Pismo Święte zostało napisane pod natchnieniem Ducha Świętego. „Oto Słowo Boże” – słyszymy podczas Mszy Świętej po czytaniach biblijnych i to najlepiej oddaje charakter Pisma Świętego. Sam Bóg cytuje Biblię, czego przykładem jest dzisiejsza Ewangelia o uczniach w drodze do Emaus.

Wybiórcze słuchanie Pisma – błąd uczniów z Emaus

Nie możemy powtarzać błędów uczniów z Emaus. Musimy czytać Pismo Święte w całości i przyjmować je w całości, nie wybiórczo – pisze w komentarzu do Ewangelii Niedzieli Biblijnej dla Centrum Heschela KUL ks. dr Zbigniew Grochowski, doktor nauk biblijnych i archeologii, adiunkt w Katedrze Egzegezy Nowego Testamentu Zakładu Nauk Biblijnych Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Zobacz inne programy