Tajemnica 1. bolesna

Panno Wierna, Matko Bolesna – Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą, przez tajemnicę Modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości i grzechów.

Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy

proszę szczególnie o wierność w modlitwie.

Tajemnica 2. bolesna

Matko Bolesna – Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą, przez tajemnicę Biczowania Pana Jezusa uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości i grzechów.

Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy

proszę szczególnie o uzdrowienie przyczyn grzechów, których skutki obarczają dzieci i o nawrócenie.

Tajemnica 3 bolesna

Matko Bolesna – Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą, przez tajemnicę Ukoronowania cierniem Pana Jezusa uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości i grzechów.

Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy

proszę szczególnie o właściwe wypełnianie mojej władzy rodzicielskiej.

Tajemnica 4. bolesna

Matko Bolesna – Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą, przez tajemnicę Drogi Krzyżowej Pana Jezusa uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości i grzechów.

Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy

proszę szczególnie o łaskę powstawania z upadków grzechowych, szczere i częste spowiedzi święte.

Tajemnica 5. bolesna

Matko Bolesna – Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą, przez tajemnicę Ukrzyżowanie i Śmierć Pana Jezusa uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości i grzechów.

Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy

proszę szczególnie o nieprzebraną ufność w Boże Miłosierdzie, wypływające z tajemnicy

Krzyża.