Tajemnica 1. chwalebna

Proszę Cię Jezu w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą, przez tajemnicę Twego Zmartwychwstania. Proszę Cię o łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam, że doprowadzisz je do Nieba, a tu na ziemi będziesz je obficie wspomagał. W tej tajemnicy proszę szczególnie o łaskę Twego Pokoju w sercach.

Tajemnica 2. chwalebna

Proszę Cię Jezu w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą, przez tajemnicę Twego Wniebowstąpienia. Proszę Cię o łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam, że doprowadzisz je do Nieba, a tu na ziemi będziesz je obficie wspomagał. W tej tajemnicy proszę szczególnie o łaskę dobrego wypełniania Twoich słów i przykazań.

Tajemnica 3. chwalebna

Proszę Cię Jezu w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą, przez tajemnicę Twego Zesłania Ducha Świętego. Proszę Cię o łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam, że doprowadzisz je do Nieba, a tu na ziemi będziesz je obficie wspomagał. W tej tajemnicy proszę szczególnie o Ducha Świętego w naszym życiu, jego działanie i charyzmaty.

Tajemnica 4. chwalebna

Proszę Cię Jezu w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą, przez tajemnicę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Proszę Cię o łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam, że doprowadzisz je do Nieba, a tu na ziemi będziesz je obficie wspomagał. W tej tajemnicy pragnę podziękować za wszystkie dary i łaski otrzymane za przyczyna NMP.

Tajemnica 5. chwalebna

Proszę Cię Jezu w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą, przez tajemnicę Ukoronowania Najświętszej Maryi Panny. Proszę Cię o łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam, że doprowadzisz je do Nieba, a tu na ziemi będziesz je obficie wspomagał. W tej tajemnicy pragnę uwielbić Twoje Miłosierdzie w darach, jakimi nas obdarzasz poprzez Maryję Królową Różańca Świętego.