Tajemnica 1. światła

Matko Bolesna – Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą, przez tajemnicę Chrztu Pańskiego uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o odnowienie łaski Chrztu świętego.

Tajemnica 2. światła

Maryjo – Matko Pięknej Miłości, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą, przez tajemnicę Cudu w Kanie Galilejskiej uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o Miłość w życiu dzieci i o umiejętność dzielenia się Miłością.

Tajemnica 3. światła

Maryjo – Matko naszego nawrócenia, Królowo Pokoju, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą, przez tajemnicę Wezwania do Nawrócenia i Głoszenia Królestwa Bożego uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o Nawrócenie i odpowiedź na dobre natchnienia.

Tajemnica 4. światła

Zwierciadło Sprawiedliwości, Stolico Mądrości – Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą, przez tajemnicę Przemienienia na górze Tabor uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o przemianę serca i przeżywanie Bożej obecności w życiu.

Tajemnica 5. światła

Panno Czcigodna, Przybytku Chwalebny – Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą, przez tajemnicę Ustanowienia Najświętszego Sakramentu uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o godne, święte i jak najczęstsze uczestnictwo w Eucharystii.