NA ŻYWO


Tworzymy nowoczesną telewizję głoszącą Słowo. Opieramy się na nauczaniu Kościoła Katolickiego, czerpiemy z bogatej tradycji katolickiej Polski i Europy. Sięgamy do źródeł cywilizacji łacińskiej. Dbamy by nasz przekaz był rzetelny i uczciwy. Pokazujemy Prawdę, która jest drogą do Zbawienia.