Ramówka

7.00 Msza św. z Kaplicy św. Maksymiliana w Niepokalanowie LIVE
8.00 Matka Angelika Live
9.00 Program abp. Fultona Sheena
9.30 Komentarz do Ewangelii Dwa słowa o Słowie
10.00 Ks. Dominik Chmielewski o Eucharystii NAUKA
11.00 Po prostu katolik
11.30 Różaniec
12.00 Anioł Pański
12.10 Adoracja z Niepokalanowa z lectio divina LIVE
13.00 Katecheza/Wykład/Świadectwo
14.00 Katecheza/Wykład/Świadectwo
14.55 Adoracja z Niepokalanowa z lectio divina LIVE
15.30 Po prostu katolik
16.00 Katecheza/Wykład/Świadectwo
16.30 Powtórka Ewangelii i kazania z Mszy św. porannej w Niepokalanowie
17.00 Różaniec
18.00 Msza św. z klasztoru Benedyktynów w Tyńcu LIVE
19.00 Matka Angelika Live
20.00 Program abp. Fultona Sheena
20.30 Komentarz do Ewangelii Dwa słowa o Słowie
21.00 Ks. Dominik Chmielewski o Eucharystii NAUKA
22.00 Adoracja z Niepokalanowa z lectio divina LIVE

6.00 Jutrznia z klasztoru Benedyktynów w Tyńcu LIVE
6.30 Różaniec
7.00 Msza św. z Kaplicy św. Maksymiliana w Niepokalanowie LIVE
8.00 Matka Angelika Live
9.00 Program abp. Fultona Sheena
9.30 Jacek Pulikowski zaprasza
10.00 Ks. Dominik Chmielewski o Eucharystii NAUKA
11.00 Program kulinarny
11.30 Różaniec
12.00 Anioł Pański
12.10 Adoracja z Niepokalanowa z lectio divina LIVE
13.00 Publicystyka
14.00 Publicystyka
14.55 Adoracja z Niepokalanowa z lectio divina LIVE
15.30 Program kulinarny
16.00 Publicystyka
16.30 Powtórka Ewangelii i kazania z Mszy św. porannej w Niepokalanowie
17.00 Różaniec
17.30 Adoracja z Niepokalanowa z lectio divina LIVE
18.00 Msza św. z klasztoru Benedyktynów w Tyńcu LIVE
19.00 Matka Angelika Live
20.00 Program abp. Fultona Sheena
20.30 Jacek Pulikowski zaprasza
21.00 Ks. Dominik Chmielewski o Eucharystii NAUKA
22.00 Adoracja z Niepokalanowa z lectio divina LIVE
6.00 Jutrznia z klasztoru Benedyktynów w Tyńcu LIVE
6.30 Różaniec
7.00 Msza św. z Kaplicy św. Maksymiliana w Niepokalanowie LIVE
8.00 Matka Angelika Live
9.00 Program abp. Fultona Sheena
9.30 Jacek Pulikowski zaprasza
10.00 Ks. Dominik Chmielewski o Eucharystii NAUKA
11.00 Program kulinarny
11.30 Różaniec
12.00 Anioł Pański
12.10 Adoracja z Niepokalanowa z lectio divina LIVE
13.00 Publicystyka
14.00 Publicystyka
14.55 Adoracja z Niepokalanowa z lectio divina LIVE
15.30 Program kulinarny
16.00 Publicystyka
16.30 Powtórka Ewangelii i kazania z Mszy św. porannej w Niepokalanowie
17.00 Różaniec
17.30 Adoracja z Niepokalanowa z lectio divina LIVE
18.00 Msza św. z klasztoru Benedyktynów w Tyńcu LIVE
19.00 Matka Angelika Live
20.00 Program abp. Fultona Sheena
20.30 Jacek Pulikowski zaprasza
21.00 Ks. Dominik Chmielewski o Eucharystii NAUKA
22.00 Adoracja z Niepokalanowa z lectio divina LIVE
6.00 Jutrznia z klasztoru Benedyktynów w Tyńcu LIVE
6.30 Różaniec
7.00 Msza św. z Kaplicy św. Maksymiliana w Niepokalanowie LIVE
8.00 Matka Angelika Live
9.00 Program abp. Fultona Sheena
9.30 Jacek Pulikowski zaprasza
10.00 Ks. Dominik Chmielewski o Eucharystii NAUKA
11.00 Program kulinarny
11.30 Różaniec
12.00 Anioł Pański
12.10 Adoracja z Niepokalanowa z lectio divina LIVE
13.00 Publicystyka
14.00 Publicystyka
14.55 Adoracja z Niepokalanowa z lectio divina LIVE
15.30 Program kulinarny
16.00 Publicystyka
16.30 Powtórka Ewangelii i kazania z Mszy św. porannej w Niepokalanowie
17.00 Różaniec
17.30  Adoracja z Niepokalanowa z lectio divina LIVE
18.00 Msza św. z klasztoru Benedyktynów w Tyńcu LIVE
19.00 Matka Angelika Live
20.00 Program abp. Fultona Sheena
20.30 Jacek Pulikowski zaprasza
21.00 Ks. Dominik Chmielewski o Eucharystii NAUKA
22.00 Retransmisja Procesji Światła wokół bazyliki Zwiastowania w Nazarecie
23.15 Adoracja z Niepokalanowa z lectio divina LIVE
6.00 Jutrznia z klasztoru Benedyktynów w Tyńcu LIVE
6.30 Różaniec
7.00 Msza św. z Kaplicy św. Maksymiliana w Niepokalanowie LIVE
8.00 Matka Angelika Live
9.00 Program abp. Fultona Sheena
9.30 Jacek Pulikowski zaprasza
10.00 Ks. Dominik Chmielewski o Eucharystii NAUKA
11.00 Program kulinarny
11.30 Różaniec
12.00 Anioł Pański
12.10 Adoracja z Niepokalanowa z lectio divina LIVE
13.00 Publicystyka
14.00 Publicystyka
14.55 Adoracja z Niepokalanowa z lectio divina LIVE
15.30 Program kulinarny
16.00 Publicystyka
16.30 Powtórka Ewangelii i kazania z Mszy św. porannej w Niepokalanowie
17.00 Różaniec
17.30 Adoracja z Niepokalanowa z lectio divina LIVE
18.00 Msza św. z klasztoru Benedyktynów w Tyńcu LIVE
19.00 Matka Angelika Live
20.00 Program abp. Fultona Sheena
20.30 Jacek Pulikowski zaprasza
21.00 Ks. Dominik Chmielewski o Eucharystii NAUKA
22.00 Adoracja z Niepokalanowa z lectio divina LIVE
6.00 Jutrznia z klasztoru Benedyktynów w Tyńcu LIVE
6.30 Różaniec
7.00 Msza św. z Kaplicy św. Maksymiliana w Niepokalanowie LIVE
8.00 Matka Angelika Live
9.00 Program abp. Fultona Sheena
9.30 Jacek Pulikowski zaprasza
10.00 Ks. Dominik Chmielewski o Eucharystii NAUKA
11.00 Program kulinarny
11.30 Różaniec
12.00 Anioł Pański
12.10 Adoracja z Niepokalanowa z lectio divina LIVE
13.00 Publicystyka
14.00 Publicystyka
14.55 Adoracja z Niepokalanowa z lectio divina LIVE
15.30 Program kulinarny
16.00 Publicystyka
16.30 Powtórka Ewangelii i kazania z Mszy św. porannej w Niepokalanowie
17.00 Różaniec
17.30 Adoracja z Niepokalanowa z lectio divina LIVE
18.00 Msza św. z klasztoru Benedyktynów w Tyńcu LIVE
19.00 Matka Angelika Live
20.00 Program abp. Fultona Sheena
20.30 Jacek Pulikowski zaprasza
21.00 Ks. Dominik Chmielewski o Eucharystii NAUKA
22.00 Adoracja z Niepokalanowa z lectio divina LIVE

6.00 Jutrznia z Tyńca LIVE
6:30 Różaniec
7.00 Msza św. z Kaplicy św. Maksymiliana w Niepokalanowie LIVE
8.00 Matka Angelika Live
9.00 Program abp. Fultona Sheena
9.30 Komentarz do Ewangelii Dwa słowa o Słowie
10.00 Ks. Dominik Chmielewski o Eucharystii NAUKA
11.00 Po prostu katolik
11.30 Różaniec
12.00 Anioł Pański
12.10 Adoracja z Niepokalanowa z lectio divina LIVE
Pańskiego
13.00 Retransmisja procesji światła Fiaccolata z Nazaretu
14.00 Katecheza/Wykład/Świadectwo
14.55 Adoracja z Niepokalanowa z lectio divina LIVE
15.30 Po prostu katolik
16.00 Katecheza/Wykład/Świadectwo
16.30 Powtórka Ewangelii i kazania z Mszy św. porannej w Niepokalanowie
17.00 Różaniec
18.00 Msza św. z klasztoru Benedyktynów w Tyńcu LIVE
19.00 Matka Angelika Live
20.00 Program abp. Fultona Sheena
20.30 Komentarz do Ewangelii Dwa słowa o Słowie
21.00 Ks. Dominik Chmielewski o Eucharystii NAUKA
22.00 Retransmisja procesji światła Fiaccolata z Nazaretu
23.00 Adoracja z Niepokalanowa z lectio divina LIVE

EWTN Polska

FREE
VIEW