fot. Duszpasterstwo Emigracji Polskiej

Około 350 przedstawicieli Polonii z ponad 40 krajów bierze udział w VI Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy, który w dniach 29 czerwca do 2 lipca odbywa się w Warszawie i Pułtusku. Organizatorami wydarzenia są Rada Polonii Świata oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Uczestnicy zjazdu w piątek 30 czerwca spotkali się z Prezydentem RP Andrzejem Dudą i Pierwszą Damą Agatą Kornhauser-Duda. Prezydent podziękował szczególnie Polonii północnoamerykańskiej za wsparcie w procesie przyjmowania Polski do NATO, dzięki czemu w obliczu wojny na Ukrainie może się ona czuć bezpieczniej. Andrzej Duda podziękował polonijnym delegatom za ich zaangażowanie na rzecz Polski. „Dziękuję Wam za to, że na co dzień nas wspieracie, że bronicie dobrego imienia Polski, że prowadzicie w swoich krajach te akcje, które tego dobrego imienia Polski mają bronić, że reagujecie. To bardzo wiele w przestrzeni międzynarodowej zmieniło” – zaznaczył Prezydent, który objął zjazd honorowym patronatem.

Zjazd rozpoczął się w czwartek 29 czerwca w Sejmie RP. Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą Jan Dziedziczak przypomniał, jak wiele zmieniło się od poprzedniego zjazdu, który miał miejsce w 2018 r. Pandemia oraz wojna na Ukrainie determinowały ostatnie lata. „Mówmy o skali polskiej pomocy, o tym jak polski naród się zachował, o tym, że mimo iż Polska stanęła przed największą falą uchodźców w jakimkolwiek kraju na świecie po II wojnie światowej, Polacy zdali egzamin” – powiedział minister Dziedziczak. „W Polsce nie było obozów dla uchodźców, Polacy tę milionową rzeszę uciekających kobiet i dzieci przyjęli w swoich prywatnych domach” – dodał.

„Polskość jest skarbem, ma sens i stworzona przez Boga ma misję i zadanie do spełnienia pośród narodów świata i ludzkości. To jest coś niezwykłego, do tego trzeba wracać” – podkreślił delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Piotr Turzyński podczas inauguracji. „Polska troszczy się o Polonię, oby jak najwięcej, ale Polonia ma też misję w Polsce i pośród świata” – ocenił duchowny.

Uczestnicy VI Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy w Domu Polonii w Pułtusku biorą udział w obradach poświęconych czterem podstawowym zagadnieniom:

  • organizacje polskie za granicą;
  • kultura, oświata, duszpasterstwo – gwarantem polskiej tożsamości;
  • młodzież polonijna – zaangażowanie i patriotyzm;
  • sport, turystyka, przedsiębiorczość.

W programie zjazdu znalazły się spotkanie z Parą Prezydencką, Prezesem Rady Ministrów i przedstawicielami władz RP, koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” oraz Msza św. w intencji Ojczyzny, złożenie wieńców i oddanie hołdu wybitnym przedstawicielom polskiego państwa i Kościoła.

Na zakończenie VI Światowego Zjazdu zostanie przedstawione sprawozdanie programowe i organizacyjne oraz zostaną przyjęte dokumenty końcowe, dotyczące stanu faktycznego i zawierające rekomendacje na przyszłość.

Polonijne zjazdy są okazją do dyskusji na temat najpilniejszych problemów Polaków mieszkających poza granicami ojczyzny, wskazania konkretnych kierunków rozwoju, a także włączenia Polonii do dyskusji nad kształtem i przyszłością Polski. Tegoroczny zjazd wpisuje się w kontekst wojny na Ukrainie, dlatego jest szczególnym wyrazem jedności Polaków w kraju i za granicą wobec wspólnego zagrożenia.

Idea zjazdów Polonii związana jest z proemigracyjną polityką władz II Rzeczypospolitej i powołaniem do życia w 1922 r. Rady Opieki Kulturalnej. Pierwsze spotkanie Polonii odbyło się w dniach 14-18 lipca 1929 r. w Warszawie. Wzięło w nim udział 98 delegatów z 18 krajów. Po 1989 r. organizację zjazdów powierzono Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”.

Więcej informacji o zjeździe, szczegółowy program, transmisje i zdjęcia można znaleźć na stronie wspolnotapolska.org.pl oraz w mediach społecznościowych organizatorów.

Family News Service