Fot. ZHP_Betlejemskie Światło Pokoju2023_Michał Wiraszka

Betlejemskie Światło Pokoju dociera do polskich miast i wsi, do urzędów, instytucji i organizacji. Światło prosto z Groty Narodzenia Pańskiego przekazują przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego. W czwartek 14 grudnia zapłonęło w Sejmie, dzień później m.in. w Pałacu Prezydenckim.

Odebrał je też dyrektor Caritas Polska ks. dr Marcin Iżycki. O tym wydarzeniu opowiedział Maciej Dubicki z Caritas. Zwrócił uwagę, że Betlejemskie Światło Pokoju jest też przekazywane na świecach Caritas Polska.

W tym roku przekazanie płomienia polskim harcerzom miało miejsce w Zakopanem 10 grudnia. Światło jest dalej niesione do środowisk, instytucji i domów w całej Polsce. Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 r. w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Każdego roku Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem przekazywane jest przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich. W akcję od 1997 r. włączył się także Związek Harcerstwa Polskiego.

Family News Service