fot. Facebook Boski Projekt

Mąż i żona to projekt, który od samego początku absolutnie został przygotowany przez Pana Boga. Boski projekt dwojga kochających się ludzi: męża i żony. Chcemy pomagać, aby był on realizowany, aby ci, którzy go tworzą, mieli siły i światło, by nieustannie się formować i wzrastać w miłości – podkreśla w rozmowie z Family News Service s. Bartłomieja Magdalena Sobczyk CSIC, inicjatorka i koordynatorka „Boskiego Projektu”, inicjatywy przeznaczonej dla małżeństw i rodzin.

„Boski Projekt” jest miejscem, w którym małżeństwa i rodziny, także te znajdujące się w kryzysie, mogą znaleźć pomoc i inspirację do rozwoju. Zespół kapłanów, sióstr zakonnych i osób świeckich, prowadzi warsztaty, prelekcje, kongresy, rekolekcje oraz konsultacje indywidualne w zakresie psychologii i życia duchowego.

Za oficjalną datę rozpoczęcia inicjatywy przyjmuje się 19 października 2022 r. Wówczas działalność otrzymała błogosławieństwo metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza oraz wsparcie dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej Warszawskiej ks. dr. Marcina Szczerbińskiego.

„Współprowadziłam rekolekcje dla małżeństw. Tam zobaczyłam, jaka jest ogromna potrzeba pomagania młodym osobom w przygotowaniu do życia w małżeństwie, ale też tym małżeństwom, które przeżywają problemy. (…) Pierwsze rekolekcje małżeńskie, które odbyły się w ramach projektu miały ogromny zasięg. Mieliśmy ok. 1000 chętnych osób, a mogliśmy przyjąć 150 małżeństw. Był to dla nas znak, że myśl z Medjugorie była myślą Bożą” – mówi s. Bartłomieja Magdalena Sobczyk CSIC.

„Boski Projekt” podejmuje szereg inicjatyw. Co kilka miesięcy w Niepokalanowie odbywa się 12-godzinna „Małżeńska Krucjata Różańcowa” oraz 24-godzinna „Małżeńska Męka Pańska” w różnych miejscach Polski. Podczas tych wydarzeń sprawowane są Msze św., uczestnicy modlą się na Różańcu i przed Najświętszym Sakramentem. Na październik zaplanowano Ogólnopolski Modlitewny Kongres Małżeństw w Licheniu, nad którym patronat objął tarnowski biskup pomocniczy Artur Ważny, przewodniczący Zespołu ds.  Nowej Ewangelizacji przy Komisji Duszpasterstwa.

Posługę modlitewną w ramach „Boskiego Projektu” pełni grupa „Serce Kecharitomene”. Jednym z wielu punktów jej działalności jest „Wieczernik Małżeński” – Eucharystie sprawowane przez pięciu kapłanów w intencji małżeństw i rodzin. W projekt zaangażowanych jest wiele wspólnot, m.in. Farma Serca, Ster na Miłość, Wojownicy Maryi czy Wspólnota Trudnych Małżeństw „Sychar”. Więcej informacji na temat „Boskiego Projektu”, w tym najnowsze inicjatywy (m.in. 19 marca odbędzie się II edycja przedsięwzięcia „5 Kluczy Na Drodze DO WOLNOŚCI”), można znaleźć na stronie internetowej: www.boskiprojekt.pl.   

fot. Facebook Boski Projekt

Family News Service