Mozaika w kościele Rozmnożenia Chleba i Ryb w Tabdze, fot. s. Amata CSFN

Ewangelia J 16,12-15

PL https://niezbednik.niedziela.pl/liturgia/2022-06-16/Ewangelia

Rozważanie do pobrania wraz ze zdjęciami:

https://tiny.pl/9z94j

Tekst: Ks. Paweł Rytel-Andrianik

1.    Większy cud niż rozmnożenie chleba

Poruszający jest opis rozmnożenia chleba. Ci, którzy poszli za Jezusem na miejsce Jego modlitwy, na pustkowie i cały dzień słuchali słów Jezusa, wieczorem nie muszą odchodzić głodni. Jezus daje im wszystkim chleb i ryby. To jest cud, ale ten cud jest tylko zapowiedzią największego cudu w dziejach świata. Jezus chce nam dać o wiele więcej. Chce nam dać Siebie Samego.

2.    Słowa kluczowe

[Jezus] spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali tłumowi.

Jezus spogląda w niebo, zwracając się do Ojca. Błogosławi i łamie chleb, a uczniowie rozdają każdemu. Tak samo wygląda Eucharystia – największy z cudów. Chlebem jest Sam Jezus. Ojciec daje nam Syna w tajemnicy łamania: Krzyża, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa.

Ten cud trwa cały czas i będzie trwał zawsze, aż do końca świata. Każda ochrzczona osoba ma możliwość być tak blisko Jezusa, że staje się on fizycznie obecny w jej ciele.

Jedli i nasycili się wszyscy

Można nie przyjść do Jezusa i nie pozwolić się nakarmić. Można udawać, że nie ma w nas głodu Boga. Można nie przyjmować Jezusa w Eucharystii, nawet, gdy jest się na Mszy Świętej. Ale ci, którzy przychodzą, otrzymują dar niewyobrażalny: jedność duchową i fizyczną z samym Jezusem. Wszyscy mogą nasycić głód duchowy i zaczerpnąć siły na dalszą drogę życia. Tak, jak ludzie z ewangelicznego opisu, którzy z pustkowia szli dalej, do domu, do innych. Zapewne opowiadali, co się wydarzyło.

Eucharystia jest tak pięknym cudem, że nie możemy go zatrzymać dla siebie. Dlatego w uroczystość Bożego Ciała głosimy, co się wydarza: że Jezus jest obecny w Eucharystii, w każdym kościele, i jest obecny w nas, gdy przyjmujemy Go w Komunii Świętej. Dzielimy tę radość, gdy w wychodzimy z Jezusem na ulice w procesjach. Nazwa dzisiejszej uroczystości Corpus Christi właśnie znaczy Ciało Chrystusa. To radosne święto obecności Chrystusa wśród nas.

3.    Dziś

Święta Siostra Faustyna, która miała dar widzenia i rozmawiania z Jezusem, przekazała, że Jezusowi jest bardzo smutno, gdy ludzie Go przyjmują jak zwykły chleb, bez wiary, a nie tak, jak jest naprawdę – jako Ciało Chrystusa. Jak ja przyjmuję Jezusa w Komunii Świętej?  Jak wyrażam Bogu wdzięczność za ten dar? W jaki sposób dzielę tę radość z innymi?

Mozaika w kościele Rozmnożenia Chleba i Ryb, Tabgha, fot. s. Amata CSFN