fot. rkc.org.ua

Konferencja Episkopatu Ukrainy wybrała nowego dyrektora Misji Religijnej „Caritas-Spes” Kościoła Rzymskokatolickiego. Od 15 grudnia jest nim biskup pomocniczy diecezji kijowsko-żytomierskiej Oleksandr Jazłowiecki,. „Czas wojny w naszym kraju postawił przed Kościołem w Ukrainie wiele różnych wyzwań, na które Misja stara się od początku inwazji skutecznie odpowiadać na pełną skalę” – powiedział nowy dyrektor Caritas-SPES.

Nowo mianowany dyrektor Caritas-SPES wśród działań obecnie podejmowanych przez organizację wymienił „wsparcie dla osób wewnętrznie przesiedlonych i bezrobotnych, różnorodne projekty mające na celu pomoc ludziom w terenie oraz pomoc humanitarną, zwłaszcza jeśli chodzi o najbardziej narażone segmenty społeczeństwa, które doświadczają krytycznej sytuacji w zimie i w warunkach uszkodzenia infrastruktury energetycznej”.

Biskup Jazłowiecki obejmując swoją nową funkcję wyraził wdzięczność Bogu i gotowość podjęcia posługi w tak trudnym dla Ukrainy czasie. „Dla mnie osobiście jest to przejaw tego, że Bóg po raz kolejny powierza mi posługę, którą będę z radością wypełniał. To służba w Jego Kościele. I cieszę się, że będę mógł uczestniczyć w tym ważnym dziele. W końcu, biorąc pod uwagę wyzwania, przed którymi stoimy, jest to bardzo ważne i istotne. Jestem bardzo wdzięczny Bogu, że mnie do tego powołał” – zaznaczył dyrektor Caritas-SPES.

Misja Caritas-SPES Ukraina podlega rzymskokatolickim biskupom Ukrainy. Odpowiadając na wyzwania stojące przed Kościołem na Ukrainie i jego działalnością charytatywną w czasie wojny, Konferencja Episkopatu Ukrainy 15 grudnia 2022 r. mianowała nowym dyrektorem organizacji bp. Oleksandra Jazłowieckiego. W tym roku upłynęła kadencja ks. Petro Żarkowskiego, przewodniczącego Caritas-SPES w latach 2016-2022.

Główne zadanie Caritas-SPES polega na niesieniu pomocy wszystkim potrzebującym bez względu na wyznanie czy pochodzenie. Pomoc o charakterze duchowym i materialnym świadczona jest osobom ubogim, osieroconym dzieciom, ofiarom klęsk, chorym, przesiedleńcom i więźniom. W dobie wojny Caritas-SPES współpracuje m.in. z Caritas Ukraina i Caritas Polska w niesieniu pomocy ofiarom konfliktu.

fot. rkc.org.ua

Bp Oleksandr Jazłowiecki urodził się 2 marca 1979 r. w Szarogrodzie, w obwodzie winnickim. Po studiach w Wyższym Seminarium Duchownym w Gródku Podolskim, 26 czerwca 2004 r. przyjął święcenia kapłańskie w diecezji kamieniecko-podolskiej. W 2006 r. rozpoczął studia na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim, broniąc w 2013 r. doktorat z prawa kanonicznego. Wracając na Ukrainę, został wicerektorem i ekonomem seminarium w Gródku, a w 2014 roku jego rektorem. W 2018 roku został mianowany kanclerzem kurii diecezji kijowsko-żytomierskiej. 18 września 2019 roku papież Franciszek mianował ks. Oleksandra Jazłowieckiego biskupem pomocniczym diecezji kijowsko-żytomierskiej. 

Family News Service / rkc.org.ua