Ewangelia Łk 22, 14 – 23, 56

PL https://niezbednik.niedziela.pl/liturgia/2022-04-10/Ewangelia

Rozważanie do pobrania wraz ze zdjęciami z Ziemi Świętej:

https://www.academia.edu/75839498/Co_jest_unikalne_w_opisie_M%C4%99ki_Jezusa_w_Ewangelii_%C5%81ukasza?source=swp_share

Tekst: Ks. Paweł Rytel-Andrianik

1. Testament Jezusa

Ostatnie godziny życia Jezusa to Jego duchowy testament. Tu każde słowo i gest mają szczególne znaczenie. Wszyscy Ewangeliści opisują ten czas, a w Ewangelii św. Łukasza, którą słyszymy w tym roku, jest coś szczególnego, czego nie ma w innych Ewangeliach.

2. Słowa Klucze

Zdrajca nie jest wymieniony z imienia

W przeciwieństwie do wszystkich pozostałych ewangelistów św. Łukasz nie podaje imienia zdrajcy. To może być interpretowane ponadczasowo. Może oznaczać, że każdy kto grzeszy zdradza Jezusa. Jednocześnie wiemy, że Ewangelia św. Łukasza to Ewangelia, w której tak wiele Jezus mówi o swym miłosierdziu i przebaczeniu. Stąd płynie nadzieja dla każdego z nas.

Anioł z Jezusem w Getsemani

Tylko w Ewangelii św. Łukasz jest mowa o tym, że anioł towarzyszył Jezusowi w Getsemani, co potem widać na wielu obrazach ukazujących tę scenę. Obecność anioła jest wyrazem opieki Ojca. On jest z Jezusem w najtrudniejszym momencie życia, podobnie jak i Bóg dał każdemu z nas Anioła Stróża, aby nas strzegł i prowadził.

Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią

Te słowa są tylko w Ewangelii św. Łukasza. Jezus w ten sposób otwiera drogę zbawienia dla wszystkich grzeszników, począwszy od tych, którzy go zamordowali. Dalej jest dialog z łotrem, który przyznaje się do winy i prosi: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Na co Jezus mu odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam Ci: Dziś ze Mną będziesz w raju”. Król, ze swego tronu jakim jest krzyż, otwiera na oścież drzwi swego królestwa dla wszystkich, którzy proszą o miłosierdzie.

3. Dziś

„Opis męki u św. Łukasza wyróżnia się tym, że inaczej odpowiada na pytanie: ‘Kto ukrzyżował Jezusa?’ Podkreśla odpowiedzialność całej ludzkości za śmierć Syna Bożego” – zaznaczają ks. Przemysław Śliwiński i ks. Marcin Kowalski w książce pt. „Jutro niedziela” (Kraków, Stacja7, 2021). Dobrze to wyraża jedna z pieśni religijnych: „To nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech. To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech. To nie gwoździe Cię trzymały, lecz mój grzech. Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie”.

A w kontekście ewangelii św. Łukasza, która jest w pewnym sensie „ewangelią miłosierdzia” ma to szczególne znaczenie: Jezus oddał życie za grzechy każdego z nas, i każdemu z nas chce okazać miłosierdzie, jeśli go poprosimy. Sakrament Pokuty jest źródłem miłosierdzia.

Opisy zdjęć (fot. s. Amata CSFN)

Miejsca związane z Męką Pana Jezusa w Jerozolimie:

01-02 Ogród Getsemani na zboczu Góry Oliwnej

03 Miejsce, w którym Piotr zaparł się Jezusa, kościół św. Piotra in Gallicantu

04 Loch, w którym Jezus spędził noc przed męką, kościół św. Piotra w Gallicantu

05-06 Klasztor Ecce Homo w miejscu, gdzie Piłat skazał Jezusa

07 Hakeldama, „Pole Krwi”, według tradycji zakupione za pieniądze, za które Judasz zdradził Jezusa

08 – 09 Via Dolorosa w starej części Jerozolimy

10 Miejsce śmierci Jezusa na Golgocie, Bazylika Grobu Pańskiego

11 Grób Jezusa, Bazylika Grobu Pańskiego