Nie możecie służyć Bogu i mamonie, fot. s. Amata CSFN

Ewangelia Łk 16, 1-13

PL https://niezbednik.niedziela.pl/liturgia/2022-09-18/Ewangelia

Rozważanie do pobrania wraz ze zdjęciami:

https://www.academia.edu/86790169/Co_m%C3%B3wi%C5%82_Jezus_o_pieni%C4%85dzach?source=swp_share

Tekst: Ks. Paweł Rytel-Andrianik

1. Dlaczego Jezus mówi o finansach?

Jezus często mówił o pieniądzach. Aż jedenaście z czterdziestu przypowieści Jezusa jest właśnie nawiązaniem do finansów. Jednak on nie zatrzymywał się na pieniądzach, nie one są celem przypowieści. Jezus mówił o rzeczach materialnych, aby przez analogię uczyć o sprawach ważniejszych, czyli duchowych.

2. Słowa klucze

Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!

Słowo „mamona” nie jest przypadkowe. Niektórzy bibliści wskazują, że mamy tu do czynienia z tzw. paronomazją, czyli skojarzeniem ze znanym słowem. W tym przypadku „mamona” kojarzy się ze słowem „amen”. Jest to o tyle niebezpieczne skojarzenie, że „amen” to termin religijny, który oznacza „wierzyć, pokładać ufność”. W ten sposób „mamona” podświadomie może być wprowadzana w przestrzeń religijną, a nawet postawiona na miejscu Boga. Wtedy wszystko jest jej podporządkowane. Pokłada się ufność w mamonie, a nie w Bogu. Dlatego Jezus – znając człowieka – ostrzega: „Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!”

Mamona jest pułapką dla tego, kto jej służy, ale jest pomocą dla człowieka, któremu ona służy. Sam Jezus powiedział: „Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków”. To pozyskiwanie przyjaciół to również jałmużna, do której zachęca często Pan Bóg w Piśmie Świętym.

Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy?

Pieniądze są nam dane i zadane. Są po to, aby nam służyły, a nie odwrotnie. Jezus zachęca, abyśmy jak najlepiej wykorzystali pieniądze.  

3. Dziś

Często problemem jest brak przejrzystości w kwestii finansów. Najlepiej zacząć od siebie i jak najszybciej uregulować swoje sprawy z Bogiem i ludźmi, szczególnie długi. Dobrze jest napisać testament nawet, gdy jesteśmy jeszcze młodzi.