Wniebowzięcie NMP, sztuka średniowieczna, fot. s. Amata CSFN

Ewangelia Łk 20,27-38

PL https://niezbednik.niedziela.pl/liturgia/2022-11-06/Ewangelia

Rozważanie do pobrania wraz ze zdjęciami:

https://www.academia.edu/90032155/Co_m%C3%B3wi%C5%82_Jezus_o_%C5%BCyciu_wiecznym?source=swp_share

Tekst: Ks. Paweł Rytel-Andrianik

1. Wstęp

Saduceusze chcieli ośmieszyć wiarę w zmartwychwstanie. Nie spodziewali się jednak, że sami się ośmieszyli, gdy Jezus wskazał na bardzo ważny argument.

2. Słowa – klucze

Jezus powiedział do saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania (…): A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją.

Chcąc zrozumieć ten fragment Ewangelii trzeba zaznaczyć, że saduceusze i faryzeusze to dwa stronnictwa, które istniały w czasach Jezusa. Wśród wielu różnic między nimi było różne podejście do zmartwychwstania. Saduceusze uznawali za objawione przez Boga tylko pierwsze pięć ksiąg Pisma Świętego, zwane Pięcioksięgiem lub Torą. Faryzeusze zaś uznawali za objawione nie tylko Torę, ale całą Biblię hebrajską, a nawet tradycję ustną, która później została spisana.

Saduceusze uważali, że w pierwszych pięciu księgach nie ma mowy o zmartwychwstaniu, a faryzeusze znajdowali wiele wzmianek o zmartwychwstaniu w Biblii hebrajskiej, która zawiera także m.in. księgi prorockie, mądrościowe i psalmy.

W tej sytuacji Jezus przedstawił saduceuszom argument, że o zmartwychwstaniu mówi właśnie Tora, którą oni uznawali, a dokładnie druga jej księga, czyli księgi Wyjścia. Powołuje się przy tym na samego Boga i Mojżesza. Na to saduceusze nie znaleźli już kontrargumentu. Chcąc skompromitować wiarę w zmartwychwstanie, sami się skompromitowali.

Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania.

Jezus zaszokował wielu i dalej szokuje tymi słowami. Ludzie nie będą się żenić i za mąż wychodzić nie tylko dlatego, że w wieczności nie będą rodzicami. Chodzi o to, że życie w świecie przyszłym nie będzie takie jak obecne. Trudno nam je sobie wyobrazić.

Jezus przy tym zwraca uwagę na rzecz najważniejszą: abyśmy „uznani zostali za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych”.

3. Dziś

Jaka jest moja wiara w Zmartwychwstanie? Pismo Święte często ukazuje, że życie wieczne zależy zarówno od Bożego miłosierdzia jak i od życia człowieka na ziemi. Biblia podkreśla też, że „wiara bez uczynków jest martwa”. Jakie są moje uczynki? Ile w moim życiu jest dobra? Do jakich uczynków mobilizuje mnie wiara w najbliższym tygodniu?

Jezus Nauczyciel, fresk w Asyżu, fot. s. Amata CSFN