01. Jezioro Galilejskie w miejscu spotkania Apostołów ze Zmartwychwstałym Jezusem, rzeźba upamiętniająca wydarzenie (Tabga). PhotoCredit: s. Amata CSFN

Ewangelia J 21,1-19

PL https://niezbednik.niedziela.pl/liturgia/2022-05-01/Ewangelia

Rozważanie do pobrania wraz ze zdjęciami:

https://www.academia.edu/78018308/Co_odbudowuje_relacj%C4%99_z_Jezusem?source=swp_share

Tekst: Ks. Paweł Rytel-Andrianik

1. Najważniejsze pytanie

Po zmartwychwstaniu mamy bardzo krótkie wypowiedzi Jezusa. Każda z nich jest bezcenna, bo ukazuje to, co najważniejsze. W dłuższej wersji dzisiejszej ewangelii Jezus zadaje najważniejsze pytanie pierwszemu z Apostołów. W oryginale greckim Ewangelii jest zawarta głębsza treść tego pytania niż w tłumaczeniach. Zobaczmy więc wersję oryginalną.

2. Słowa klucze

A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko

Zanim jeszcze skupimy się na najważniejszym pytaniu warto zwrócić uwagę na inny ważny szczegół. Jezus zadaje pytanie Piotrowi po tym, gdy przygotował uczniom śniadanie na ognisku z „węgli drzewnych” (anthrachia). Ten szczegół przypomina o innym wydarzeniu przy ognisku. Przed męką i śmiercią Jezusa Piotr zaparł się Jezusa grzejąc się przy ognisku również z „węgli drzewnych” (anthrachia) na dziedzińcu Annasza (zob. J 18,18).

Szymonie, synu Jana, czy miłujesz (agapao) Mnie więcej aniżeli ci?Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham (fileo).

Jezus zwraca się do Piotra imieniem, które miał zanim został Jego uczniem i skałą: „Szymonie, synu Jana”.  Pyta go trzy razy czy go miłuje. Tyle razy, ile Piotr zaparł się Jezusa. W ten sposób Jezus wyleczył Piotra duchowo ze zdrady. Przez skruchę i trzykrotnie wyznanie miłości Piotr odbudował relację z Jezusem.

Informacja o tym jaka to była relacja jest zapisana w słowach oryginału greckiego Ewangelii. 

Jezus pyta „czy miłujesz (agapao) Mnie”? Słowo „agapao” oznacza miłość, która jest zdolna oddać życie za ukochaną osobę, czyli najwyższy stopień miłości. Piotr odpowiada: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham (fileo)”. Słowo „fileo” określa miłość przyjaciół, czyli nie jest to największa miłość. Jezus się nie zniechęca i pyta jeszcze raz, ale otrzymuje podobną odpowiedź:

Szymonie, synu Jana, czy miłujesz (agapao) Mnie?

Odparł Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham (fileo).

To pokazuje zaproszenie Jezusa nie tylko do przyjaźni, ale do najwyższej relacji miłości. Piotr jednak jest jak zwykle szczery i świadomy swoich słabości, dlatego odpowiada, że kocha Jezusa miłością przyjaciela. Mistrz to przyjmuje i zniża się do poziomu człowieka i po raz trzeci już nie używa słowa „agapao”, ale „fileo”.

Szymonie, synu Jana, czy kochasz (fileo) Mnie”?

Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham (fileo).

Chociaż Jezusowi wystarczy na tym etapie miłość niedoskonała, to Piotr dojrzeje do miłości doskonałej. W Rzymie odda życie za Jezusa.

3. Dziś

W miejscu wyznania miłości przez Piotra nad Jeziorem Galilejskim znajdują się kamienie w formie serca. One są nie tylko przypomnieniem tego co się kiedyś dokonało. One przypominają pytanie Jezusa, które jest skierowane do każdego z nas: Czy miłujesz Mnie (agapao)? Czy kochasz (fileo) Mnie”?

Opisy zdjęć:
01. Kościół Prymatu św. Piotra nad Jeziorem Galilejskim (Tabga). PhotoCredit: s. Amata CSFN
02. Mensa Christi – skała w kościele Prymatu św. Piotra, na której Zmartwychwstały Jezus przygotował śniadanie dla uczniów, PhotoCredit, s. Amata CSFN
03. Tabga PhotoCredit, s. Amata CSFN
04. Podstawa kolumn w kształcie serca, pozostałość z wcześniejszego, średniowiecznego kościoła w miejscu spotkania Zmartwychwstałego Pana z Apostołami (Tabga). PhotoCredit: Stanislaus Lee