Jezioro Galilejskie, fot. s. Amata CSFN

Ewangelia Łk 5, 1-11

PL https://niezbednik.niedziela.pl/liturgia/2022-02-06

Rozważanie do pobrania:

1. Zadanie ucznia Jezusa

Jezus powołuje Piotra, Jakuba i Jana. Dotąd łowili ryby. Teraz będą łowić ludzi. To zadanie jest nie tylko dla tych trzech apostołów, ale dla wszystkich chrześcijan będących uczniami Jezusa.

2. Słowa Klucze

Jezus rzekł do Szymona: «Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!» A Szymon odpowiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci». Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać.

Ten cud dokonał się dlatego, że Piotr zaufał Jezusowi i nie bał się opinii ludzi. Ryby łowi się w nocy, a nie w ciągu dnia. Połów w środku dnia był po prostu nieracjonalny. Co więcej, wiele osób, które właśnie były nad jeziorem, aby słuchać Jezusa patrzyło ze zdziwieniem na to co robi Piotr. On jednak na słowo Jezusa zarzucił sieci. I stał się cud.

Obecnie Jezus mówi do nas w Piśmie Świętym. Jeśli zaufamy Mu i nie będziemy się obawiali opinii innych ludzi, choć coś wydaje się nieracjonalne, to będziemy zadziwieni dobrymi owocami.

Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. 

Słowo łowić (greckie zōgreō) ma nie tylko „rybackie” znaczenie. Dosłownie oznacza „branie do niewoli zamiast zabijania”. W ewangelii św. Łukasza 5, 10 ma znaczenie figuratywne: „przywracanie kogoś do życia”.

Komentując ten fragment Ewangelii w homilii na rozpoczęcie pontyfikatu Papież Benedykt XVI powiedział „Także dzisiaj Kościół i następcy apostołów słyszą wezwanie, by wypłynąć na głębię morza dziejów i zarzucić sieci, by zdobywać ludzi dla Ewangelii – dla Boga, dla Chrystusa, dla prawdziwego życia”. (…) Sieć Ewangelii wydobywa nas z odmętów śmierci i przybliża do blasku Bożego światła, do prawdziwego życia”.

3. Dziś

Święty Piotr używał sieci rybackich. Obecnie zaś „sieć”, po angielsku „net” to Internet. Tam jako chrześcijanie możemy również „łowić ludzi”, czyli „przywracać kogoś do życia”. Dlatego tak ważna jest obecność każdego z nas w Internecie z przekazem Ewangelii, bo tu chodzi o dusze.

ks. Paweł Rytel-Andrianik

Zdjęcia – opis:

Jezioro Galilejskie (w pobliżu miejsca cudownego połowu: między Kafarnaum a Tabgha)

Św. Piotr Apostoł w “łodzi Kościola” – fresk z kościoła w Tyberiadzie.

fot. S. Amata CSFN