Ewangelia Łk 4, 1-13

PL https://niezbednik.niedziela.pl/liturgia/2022-03-06

Rozważanie do pobrania wraz ze zdjęciami:

https://www.academia.edu/73172572/Co_robi%C4%87_gdy_cz%C5%82owiek_jest_kuszony?source=swp_share

Ks. Paweł Rytel-Andrianik

1. Pokusa – pozór dobra

Szatan udaje „lepszego od Boga”, ukazuje się jako przyjaciel, jest mistrzem iluzji. Jest o wiele bardziej inteligentny od człowieka. Jak więc reagować na jego pokusy, które mają pozór dobra? Przykład daje Jezus.

2. Słowa kluczowe

Jezus był kuszony przez diabła.

Skoro Jezus był kuszony to każdy z nas był, jest i będzie kuszony. Pokusy kryją się pod płaszczykiem dobra. A najbardziej przewrotne jest to, że szatan motywuje je nawet cytatami z Pisma Świętego. W rzeczywistości te pokusy uderzają w Boga i w człowieka, który niszczy sam siebie i swoje życie.

Jezus daje przykład nam jak reagować na pokusy. Najważniejsza zasada to nie dać się wciągnąć́ w dialog ze złym duchem. Odpowiedzi Jezusa to tak naprawdę tylko cytowanie Pisma Świętego. Jezus nie podaje żadnego argumentu swojego. Tylko cytuje Biblię. W ten sposób Jezus trzyma się Boga Ojca, Jego Słowa natchnionego. Nie opiera się na własnej mądrości, ale na Bogu.

To jest przeciwieństwo tego co zrobiła Ewa w raju, gdy weszła w dialog ze złym duchem i upadła w grzech. W ten sposób skrzywdziła siebie, swego męża i swoje dzieci.

3. Dziś

Czasem popełniamy błąd i w pokusie zostajemy sami, wstydzimy się Boga, wstydzimy się prosić Go o pomoc. A to właśnie wtedy nie możemy zostać sam na sam ze złym duchem, bo na pewno przegramy. Wtedy właśnie najbardziej potrzebujemy Pana Boga. On nam pomoże, jeśli tylko Go o to poprosimy.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik

Opis zdjęć:

1. Pustynia Judzka – miejsce kuszenia Jezusa

2. Góra Kuszenia na Pustyni Judzkiej w pobliżu Jerycha

Photo Credit: Sr. Amata CSFN