Duch Święty, fot. Amata CSFN

Ewangelia J 14, 15-21

PL https://niezbednik.niedziela.pl/liturgia/2023-05-14/Ewangelia

Rozważanie do pobrania wraz ze zdjęciami:

https://www.academia.edu/101713151/Co_to_znaczy_%C5%BCe_B%C3%B3g_jest_Parakletem?source=swp_share

Tekst: Ks. Paweł Rytel-Andrianik

1.     Słowo wstępu

Jezus zapowiedział, że po Jego odejściu Bóg Ojciec pośle Parakleta – Ducha Świętego. To określenie posiadające wiele znaczeń. Pokazuje wielką miłość Boga do nas.

2.     Słowa klucze

Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy.

Greckie „parakletos” (παρακλητος) to słowo używane w starożytnym sądownictwie na określenie osoby wspomagającej oskarżonego. Jej zadanie polegało na pomocy prawnej. Paraklet był zatem obrońcą, adwokatem, czyli orędownikiem, wspomożycielem. W słowie Paraklet kryje się jeszcze inne, bardzo ważne znaczenie – pocieszyciel.

Parakletem jest zatem Duch Święty. On nas wspiera na drodze wiary. On nas usprawiedliwia, podczas gdy szatan nas oskarża. Wreszcie Duch Święty pociesza nas i nie pozwala, abyśmy poddawali się rozpaczy czy zniechęceniu. Tak wiele znaczeń kryjących się w słowie Paraklet dobrze oddaje miłość Boga do człowieka.

Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie.

Jezus nie mówi o abstrakcyjnych sprawach, ale jest bardzo konkretny. Jeśli zastanawiamy się czy miłujemy Boga, musimy zadać sobie pytanie czy zachowujemy Jego przykazania. Zachowywanie Bożych przykazań jest dowodem miłości do Boga.

3.     Dziś

Czasami na lekcjach religii dzieci zapisują przykazania na sercach. Bóg dał nam te przykazania, ponieważ nas kocha. Jak ja odpowiadam na miłość Pana Boga w codziennym życiu? Czy moja miłość do Boga i ludzi jest abstrakcyjna, czy wyraża się w konkretach