Betania, fot. s. Amata CSFN

Ewangelia Łk 10, 38-42

PL https://niezbednik.niedziela.pl/liturgia/2022-07-17/Ewangelia

Rozważanie do pobrania wraz ze zdjęciami:

https://www.academia.edu/83243701/Czego_uczy_przyk%C5%82ad_Marty_i_Marii_w_wakacje?source=swp_share

Tekst: Ks. Paweł Rytel-Andrianik

1. Głęboki sens wizyty w Betanii

Bardzo powierzchownie jest często interpretowana Ewangelia o Marcie i Marii. Jej sens jest zaś bardzo głęboki i aktualny, szczególnie w wakacje.

Betania, fot. s. Amata CSFN

2. Słowa kluczowe

Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go w swoim domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa.

Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług. A stanąwszy przy Nim, rzekła: «Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła».

Imię Marta dosłownie oznacza „Pani domu”. Zaprosiła Jezusa do swego domu w Betanii i jak najlepiej chce go przyjąć. Miała siostrę Marię i brata Łazarza. Byli oni przyjaciółmi Jezusa, który bywał w ich domu.

„Uwijanie się” po grecku “perispao”, dosłownie znaczy bycie oderwanym, zbyt zajętym sprawami, a odciągniętym od tego, co najważniejsze. Niestety wiemy, że często jesteśmy zajęci wieloma sprawami w dobrej wierze, ale tracimy z oczu Tego, dla kogo to robimy: Boga i bliźniego.

A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona».

„Najlepsza cząstka” po grecku “agathen merida” oznacza w języku biblijnym część dziedzictwa z Ziemi Obiecanej. Jest symbolem dobra, piękna, czegoś co daje radość i jest dobre w oczach Boga i ludzi. Postawa Marii nie oznacza braku zaangażowania w obowiązki domowe, ale odpowiednią hierarchię wartości: Bóg i bliźni na pierwszym miejscu, i to dla nich się pracuje.

Święty Jan Paweł II komentując tą ewangelię powiedział, że te słowa Jezusa są szczególnie aktualne w czasie wakacyjnym. Wakacje bowiem mogą pomóc, aby zbalansować aktywizm kontemplacją, pośpiech rytmem bardziej naturalnym, a hałas ciszą wprowadzającą pokój.

Betania, fot. s. Amata CSFN

3. Dziś

„Jeżeli Bóg w życiu jest na pierwszym miejscu, wszystko znajdzie się na właściwym miejscu”. Te słowa św. Augustyna są jednym z najbardziej trafnych komentarzy do dzisiejszej Ewangelii.

Betania, fot. s. Amata CSFN