Góra Tabor, fot. s. Amata CSFN

Ewangelia Łk 9, 28b-36

PL https://niezbednik.niedziela.pl/dzien/2022-03-13

Rozważanie do pobrania wraz ze zdjęciami:

https://www.academia.edu/73563868/Dlaczego_Jezus_si%C4%99_modli?source=swp_share

Tekst: Ks. Paweł Rytel-Andrianik

1. Nowy i Stary Testament

Dopiero wtedy zrozumiemy Jezusa, gdy czytamy Nowy Testament w świetle Starego Testamentu. Trafnie to wyraził św. Augustyn: „Nowy Testament jest ukryty w Starym, natomiast Stary znajduje wyjaśnienie w Nowym”. Przykładem tego jest dzisiejsza Ewangelia.

2. Słowa Klucze

Jezus wyszedł na górę, aby się modlić. 

Bóg się modli. To jest niesamowity przykład Jezusa, który modli się przed ważnymi wydarzeniami, np. przed wybraniem apostołów, przed Męką i na górze Tabor. Co więcej Jezus modli się przed każdym dniem. Często Ewangelia mówi o tym, że Jezus rano wychodził na modlitwę, a więc dzień rozpoczynał od modlitwy. Skoro sam Bóg się modlił, to nie ma dla nas lepszej motywacji. 

Kard. Joseph Ratzinger napisał: „Modlitwa była centralnym aktem osoby Jezusa, [co więcej] ta osoba tworzyła siebie w akcie stałej łączności z Tym, którego Jezus nazywa « Ojcem ». (…) ten kto się modli, zaczyna widzieć”. 

A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem.

Mojżesz symbolizuje Torę, a więc Prawo Mojżeszowe. Eliasz zaś jest Prorokiem. Objawienie na górze Tabor było potwierdzeniem, że Prawo i Prorocy zapowiadały, że to właśnie Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem. 

Biblia Hebrajska jest podzielona na trzy części: Prawo, Prorocy i Pisma. Z reguły co szabat czytano fragmenty z tych trzech części. Tak więc wydarzenie na Taborze jest umocnieniem wiary apostołów i naszej wiary, że zapowiedzi Starego Testamentu wypełniają się na osobie Jezusa Chrystusa.

A z obłoku odezwał się głos: «To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!» 

Bóg Ojciec wypowiedział podobne słowa przy chrzcie Jezusa. Mówi je także do nas, żebyśmy zaufali Jezusowi. On nam najbardziej pomoże i najlepiej doradzi. Szczególnym czasem i miejscem Jego działania jest modlitwa.

3. Dziś

Modlitwa jest rozmową z Bogiem. Bardzo trafnie wyraził to żydowski teolog Abraham Joshua Heschel, który napisał: „W modlitwie nie chodzi o modlitwę. W modlitwie chodzi o Boga”.

Opis zdjęć:

Góra Tabor – miejsce przemienienia Jezusa

Photo Credit: Sr. Amata CSFN