Alejandro Bermudez, fot. FNS

Nie bójcie się, miłość jest silniejsza – to najważniejsze słowa Jana Pawła II, które pomogły Ameryce Łacińskiej w największym kryzysie polityczny i wojennym, a dziś skierowane do Ukraińców – powiedział dyrektor Catholic News Agency Alejandro Bermudez, który uczestniczył w Warszawie w międzynarodowej konferencji „St. John Paul II’S Natural Law Legacy and International Human Rights”.

Bermudez wspominał bardzo ważny moment z wizyty Jana Pawła II w Chile w czasie dyktatury Augusto Pinocheta. Podczas Mszy Świętej miała miejsce prowokacja władz komunistycznych. Papież po chwili ciszy, mocnym i pewnym głosem powiedział: „El amor es mas fuerte. El amor es mas fuerte. Miłość jest silniejsza!”. Prowokacja się nie udała, a jak podkreślają eksperci, wizyta papieża przyczyniła się do upadku dyktatury Pinocheta. „Każdy papież potępiał wojnę i przemoc, a Jan Paweł II pokazał jak to robić. Papież Polak pozostawił po sobie zarówno jeden z najbogatszych w historii papiestwa dorobek nauczania, jak i wspaniały przykład życia pełnego miłości do ludzi i poświęcenia. Pamiętamy też jego spontaniczne gesty” – podkreślił Alejandro Bermudez.

„Nie bójcie się – to moje ulubione słowa Papieża. Skoro Miłość jest silniejsza, nie ma powodu do poddawania się lękowi. Każdy, kto pokłada ufność w miłości Boga, jest po dobrej stronie i nie może się lękać. Jan Paweł II żył tymi słowami od początku swojego pontyfikatu aż do jego ostatnich dni, powtarzając je wiele razy i na różne sposoby. Słowa te leżały w jego naturze, to była jego codzienna postawa, to był jego sposób życia. Uważam, że Jan Paweł II powtórzyłby te słowa dziś na Ukrainie” – dodał szef CNA.

„Obecność papieża Jana Pawła II I jego słowa zmieniły historię nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Meksyk był jednym z najbardziej antyklerykalnych krajów na świecie, a papież z pierwszą pielgrzymką pojechał właśnie do Meksyku. W Ameryce Południowej byliśmy pomiędzy prawicowymi dyktaturami wojskowymi, a lewicowymi partyzantami komunistycznymi. Rosła liczba konfliktów i ubóstwo. Dodatkowo niszczący wpływ na ludzi miała teologia wyzwolenia. Papież Jan Paweł II przyniósł zupełnie nowy wiatr nadziei, ponieważ mówił: nie lękajcie się. Wdzieliśmy też, że on się nie bał, po prostu był” – powiedział Alejandro Bermudez.

„Uważam, że dzisiejsza konferencja ma ogromne znaczenie, nie tylko ze względu na to, co zostanie tu powiedziane, ale także ze względu na liczbę i jakość intelektualistów oraz liczbę krajów, z których przybyli. Stwarzamy ogromną szansę na ożywienie na arenie międzynarodowej tej kluczowej koncepcji, jaką miał papież Jan Paweł II, a która nazwał prawem naturalnym” – zauważył dyrektor Catholic News Agency.

Zorganizowana w dniach 18-19 maja 2022 r. w Warszawie konferencja „St. John Paul II’S Natural Law Legacy and International Human Rights” zgromadziła wybitnych przedstawicieli świata nauki m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Anglii, Hiszpanii, Boliwii, Chile i Argentyny. Podczas dwóch dni spotkania zostanie wygłoszonych 40 wykładów. Konferencja poświęcona dziedzictwu nauczania Jana Pawła II, rozpoczęta w 102. rocznicę jego urodzin, została zorganizowana dzięki współpracy Ave Maria School of Law i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.