fot. Family News Service

Chcemy „zwrócić się do wszystkich (…), żeby zawsze na uwadze mieli tę troskę o Jerozolimę, o święty Boży Grób, o Palestynę i te wszystkie sprawy” – powiedział kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, a jednocześnie od 2013 r. Wielki Przeor Zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego. O włączenie się w wielkopiątkową zbiórkę apeluje Watykan, który uznał tę pomoc za niezwykle ważną dla przetrwania chrześcijan w Ziemi Świętej.

Watykańska Dykasteria ds. Kościołów Wschodnich zwróciła się z apelem o udział w wielkopiątkowej zbiórce na chrześcijan w Ziemi Świętej. „Z całego serca proszę, aby kolekta Wielkiego Piątku była hojna ze strony wszystkich, jak tyle drobnych ofiar wdowy wychwalanej przez Jezusa w Ewangelii” – napisał prefekt dykasterii ds. Kościołów Wschodnich abp Claudio Gugerotti. W imieniu Ojca Świętego podziękował biskupom, proboszczom, wszystkim wspólnotom zakonnym i parafialnym, którzy w wielu miejscach na świecie świadczą pomoc. Podziękował zwłaszcza w imieniu tych, którzy dzięki tej pomocy mają szansę na godniejsze życie.

Dykasteria przedstawiła też bilans zeszłorocznej zbiórki. Zebrano 9 mln dolarów. Ponad 4 mln zostały przeznaczone na formację kapłanów, seminarzystów i zakonnic studiujących w Rzymie. Niemal 3 mln dolarów trafiły to instytucji edukacyjnych w Ziemi Świętej. 1,6 mln dolarów przeznaczono na wsparcie zwyczajne dla wspólnot chrześcijańskich w 10 krajach, od Iraku po Etiopię. Najwięcej 318 tys. otrzymał Kościół w Jerozolimie. 279 tys. przeznaczono na pomoc nadzwyczajną, z czego 51 tys. dla Świętego Miasta.

Uczestnicy konferencji z 3 kwietnia uznali tę wielkopiątkową pomoc za niezwykle ważną dla przetrwania chrześcijan w Ziemi Świętej. Kard. Nycz przypomniał, że Ziemia Święta to drugie obok Watykanu szczególnie ważne miejsce dla chrześcijan. Nawiązując do słów Jana Pawła II odnoszących się do Wadowic podkreślił, że to właśnie w Ziemi Świętej znajdują się miejsca, gdzie wszystko się zaczęło: „wcielenie, i odkupienie miało swoją kontynuację i ukrzyżowanie i zmartwychwstanie. Te miejsca (…) sięgają początków, czyli obecności Pana Jezusa, dlatego zasługują na taką troskę”.

Metropolita warszawski wskazał na potrzebę pomocy chrześcijanom w Ziemi Świętej, bez której ich przetrwanie w tym miejscu może się okazać niemożliwe. „Od nas zależą losy ich życia i pielęgnowania chrześcijaństwa w miejscu, w którym ono powstało” – powiedział hierarcha. Chcemy „zwrócić się do wszystkich, którzy nas będą słuchać w Polsce i którzy będą przeżywać Wielki Tydzień (…), żeby zawsze na uwadze mieli tę troskę o Jerozolimę, o święty Boży Grób, o Palestynę i te wszystkie sprawy” – dodał.

Konferencję zorganizowaną przez KAI poprowadziła kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie dr hab. Barbara Strzałkowska. Przypomniała, że wielu katolików w Polsce kojarzy zbiórkę w Wielki Piątek z datkami na symboliczny grób Boży w parafii. Tymczasem jest to pomoc ukierunkowana na Grób Boży w Jerozolimie i chrześcijan tam żyjących. „Nie chcemy, żeby ten najstarszy Kościół stał się skansenem, miejscem, które tylko będziemy odwiedzać” – podkreśliła dr hab. Strzałkowska.

Zwierzchnik Zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie dr Andrzej Sznajder podkreślił cele i zadania Zakonu, którego działalność na prośbę Stolicy Apostolskiej ukierunkowana jest na troskę o chrześcijan w najstarszej diecezji świata w Ziemi Świętej. Tegoroczna zbiórka w wyjątkowy sposób wpisuje się w apele płynące z Rzymu oraz z ziemskiej ojczyzny Chrystusa: „W tym roku postanowiliśmy w szczególny sposób dołączyć swój skromny głos do apelu papieża Franciszka, patriarchy łacińskiego abp. Pierre Battisty Pizzabali, ale też kustosza Ziemi Świętej ojca Franciszka Pattona. Wszyscy oni w tym roku (…) o tę pomoc się zwracają” – zaznaczył.

Jak przypomnieli uczestnicy konferencji, liczba chrześcijan w ziemskiej ojczyźnie Chrystusa w ciągu ostatnich 20 lat spadła z 4 proc. ogółu ludności, do zaledwie 2 proc. W Jerozolimie na ok. 900 tys. mieszkańców liczbę chrześcijan szacuje się na 10 tys., a wśród nich katolicy to ok. 1 tys. Na taki stan mają wpływ również akty naruszania prawa do wolności religijnej, których w samym tylko 2022 r. było ok. 50.

Pieniądze z wielkopiątkowej zbiórki zostaną przekazane Franciszkańskiej Kustodii Ziemi Świętej i Dykasterii ds. Kościołów Wschodnich. „Kościołami, które otrzymują pomoc są Kościoły w Izraelu, Palestynie, Jordanii, Iraku, Iranie, Egipcie, Libanie, Turcji, Syrii, ale także w Etiopii i Erytrei. Musimy sobie uświadomić, że to jest pomoc dla konkretnych ludzi, w konkretnych krajach” – wyjaśnił ks. Piotr Żelazko, Wikariusz Patriarchatu Łacińskiego Jerozolimy dla katolików języka hebrajskiego w Izraelu.

Ks. Piotr Żelazko przypomniał liczne inicjatywy podejmowane w Ziemi Świętej przez Franciszkańską Kustodię, które wymagają wsparcia. „Kościół w Ziemi Świętej to nie tylko budynki. Oczywiście, to także infrastruktura: szkoły, klasztory, ale też mieszkania”, które w korzystnych cenach są wynajmowane chrześcijanom. Podkreślił, że Kustodia Ziemi Świętej zapewnia ok. 1100 miejsc pracy, funduje ponad 500 stypendiów, prowadzi 15 szkół, 5 domów starców, 6 domów pielgrzymów czy 3 instytuty akademickie. Tymczasem liczba chrześcijan w tym rejonie dramatycznie spada: „Liczba chrześcijan zatrważająco się zmniejsza. Ziemia Święta nie jest dla nich łatwym miejscem. Pomóżmy im, by nie musieli uciekać” – wystosował apel ks. Żelazko. Jednocześnie zapewnił, że każda kwota przeznaczona na Ziemię Świętą jest skrupulatnie rozliczana i konkretnie wykorzystywana.

Na całym świecie w Wielki Piątek od blisko 50 lat w Kościele katolickim przeprowadzana jest zbiórka na potrzeby chrześcijan w Ziemi Świętej. Nosi hasło: „pro Terra Sancta”. Ustanowił ją papież św. Paweł VI.

Family News Service